Sweden (SV)

Slå på och spara - SAI går i direktsändning

Seepex anordnar utbildningswebbinarier om fördelarna med Smart Air Injection (SAI).

Seepex erbjuder ett utbildningswebbinarium om Smart Air Injection (SAI) - den digitala SAI-expertdagen - som riktar sig till yrkesverksamma inom miljöbranschen. Webbseminariet är en två timmar lång interaktiv audiovisuell sändning online som visar intresserade kunder hur mångsidigt SAI-systemet är och hur det kan minska driftskostnaderna med upp till 80 % och öka processäkerheten.

Smart Air Injection pumpar viskösa medier med ett varierande innehåll av torra fasta ämnen över långa avstånd. Inom miljöindustrin används det för att transportera avvattnat slam med mindre energibehov än vanliga transportsystem. I den här processen komprimeras det pumpade mediet först i progressiva kavitetspumpen för att bilda långa pluggar, som sedan transporteras pneumatiskt vidare längs vägen med hjälp av extremt korta tryckluftspulser på några sekunder. Totalt sett krävs endast mycket lite tryckluft för transporten. Detta låga energibehov minskar driftskostnaderna avsevärt. Avstånd på upp till 1 000 meter, med riktningsändringar och höjdskillnader är möjliga utan problem.

Seepex kommer att ge en inblick i det intelligenta SAI-transportkonceptet, visa tillämpnings- och funktionsområden och ge bevis för dessa med många referenser.
Registreringar till webbseminariet kan göras via följande länk!

 
sv-SE