Sweden (SV)

Visste du att en pumps inköpspris normalt utgör endast 5 till 10 % av pumpens livscykelkostnad? De verkligt stora kostnadsposterna är stillestånd, energi, underhåll och reparationer. Det är här våra förstklassiga tjänster gör skillnad.

SEEPEX-pumpar arbetar tillförlitligt och har minimalt underhållsbehov. Vi erbjuder dessutom olika tjänster för din pumpanläggning, för att långsiktigt säkerställa dess värde och optimala funktion och minimera livscykelkostnaderna.

HELTÄCKANDE KONSULT- OCH SUPPORTTJÄNSTER FÖR PUMPENS HELA LIVSLÄNGD

Vi tillhandahåller professionella konsulttjänster och effektiv support för alla skeden under pumpens hela livstid:

  • högkvalitativa SEEPEX originaldelar med korta leveranstider
  • 24-timmars telefonsupport
  • SEEPEX-tjänster i fler än 70 länder.

För ditt företag och din SEEPEX-pump betyder det:

  • lägre livscykelkostnader
  • långsiktigt bevarande av pumpinvesteringens värde
  • långsiktig kvalitetssäkring
  • lägre följdkostnader i samband med underhåll och reparationer
  • högre lönsamhet och effektivitet.
sv-SE