Sweden (SV)

När det gäller underhåll av din pump, kan du ta SEEPEX-kvalitet för given. Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet av de flesta industriverksamheter och är väl bekanta med olika branschers specifika krav, och underhåller eller reparerar pumparna, expertmässigt och till fabriksspecifikationer, med SEEPEX originaldelar.

Vi ger dig råd när du behöver reservdelar till din SEEPEX-pump. Vi sammanställer gärna en offert, tekniskt perfekt anpassad efter din anläggning och ekonomiskt perfekt anpassad efter dina lönsamhetskrav.

  • Vi behöver veta den aktuella pumpens serienummer och typ. Dessa uppgifter finns på pumpens typskylt.

Inför varje reparation går vi tillsammans igenom varje steg i detalj. Faktorer som eventuell tidspress, skadeomfattning och reservdelstillgång avgör huruvida reparationen ska utföras på plats eller hos SEEPEX i Bottrop.

Kontakta oss och ha följande information i beredskap:

  • 1. pumpens serienummer (ett 5- eller 6-siffrigt nummer på pumpens typskylt)
  • 2. pumptyp (anges på pumpens typskylt, t.ex. BN 17-12).

De flesta reparationer kan göras på plats. För att underlätta reparationsingreppet bör villkoren nedan vara uppfyllda.

  • Pumpen ska vara lätt åtkomlig.
  • Pumpen ska vara helt tömd.
  • Vatten och el ska finnas tillgängligt.
  • Behörig elektriker ska finnas tillgänglig.
  • Lyftutrustning ska finnas tillgänglig.

I vissa fall är dock reparation i vår verkstad i Bottrop ett bättre alternativ.

Förfarande vid reparation i Bottrop

  • Beställ ett returfraktsmärke med ditt CS-nummer och skicka sedan pumpen till oss.
  • SEEPEX kan ombesörja transporten både till och från Bottrop. Kontakta vår kundtjänst.

Tre arbetsdagar efter att vi mottagit pumpen får du en offert på reparationen. När reparationen beställts och alla erforderliga delar är tillgängliga, tar reparationen vanligen tre arbetsdagar i anspråk.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE