Sweden (SV)

Har din produktion nått kapacitetstaket, har du drabbats av ett plötsligt pumphaveri eller överväger du en alternativ pumpteknik? I så fall är SEEPEX hyr- och provpumpar något för dig.

Hyrpumpar

Om du måste klara en tillfällig produktionstopp eller behöver en ersättningspump efter ett haveri, står vi beredda med en SEEPEX hyrpump. Vi utökar oavbrutet vårt bestånd av hyrpumpar, för att säkert ha rätt pump för dina behov till hands. Kontakta oss - vi står gärna till tjänst!

Provpumpar

SEEPEX excenterskruvpumpar är ett ekonomiskt attraktivt alternativ till andra pumpsystem. För ge dig chansen att övertyga dig själv, har vi inrättat en särskild SEEPEX-tjänst just för dig: provpumpar anpassade för just din produktion.

Vi ställer en pump till förfogande under en viss tid. Om dina produktionsprocesser uppnår de beräknade, optimerade resultaten, köper du pumpen. Om processresultaten inte blir de beräknade, tar vi tillbaka pumpen. I termer av tillförlitlighet och trygga, säkra investeringsvillkor kan det knappast bli bättre än SEEPEX provpumpar.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE