CONNECTED SERVICES

Optimalt uppkopplad för framtiden

Din framgångs fundament och drivkraft: Molnplattformen SEEPEX Connected Services är gränssnittet mellan intelligenta produkter, tjänster och processer. Var som helst, när som helst och från vilken mobila enhet som helst har du åtkomst till din pumps digitala tvilling och får aktuella uppgifter om driftstatusen, prestandan och eventuella svängningar eller förändringar. Alla insamlade uppgifter – från Pump Monitor eller ett SCADA-system – lagras i molnet på ett pålitligt och säkert sätt. De tillhandahåller de databaserade övervakningstjänsterna all relevant information som behövs för att optimera produktiviteten. Undvik driftstopp – anläggningens tillgänglighet ökar.

Våra servicealternativ Remote Monitoring och Advanced Analytics möjliggör precis utvärdering och analys av insamlade data. Eftersom SEEPEX Connected Services alltid sätter säkerheten i första rummet sörjer standardpaketet Managed Connectivity and Hosting för en smidig och säker drift av molninfrastrukturen.

Alternativen

Remote Monitoring

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Pumpen Management
Datainblick
Visning av livedata, historik och trender
Larm- och varningskonfiguration

Advanced Analytics

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Inkl. Remote Monitoring
Formelredigerare
Datajämförelse
Prestandaanalyser