ADVANCED ANALYTICS

Optimera processer

Med alternativet Advanced Analytics kan användarspecifika beräkningar och komplexa samband och mönster visas. Detta gör det möjligt att identifiera avvikelser och optimeringspotential. Analyser mynnar ut i processoptimeringar och öppnar för nya åtgärdsmöjligheter. På så görs Predictive Maintenance inom räckhåll. Reservdelskostnader kan planeras och slitdelar beställas i god tid.

Precist

Formelredigerare

Med redigeraren går det att spara individuella formler för beräkningar av mätstorlekar.

Energieffektivt

Datajämförelse

Datajämförelse med pumpkurva: Den kan lätt integreras som ett mätvärde och kombineras med andra mätdata. Med dessa resultat kan pumpen ställas in optimalt och t.ex. energiförbrukningen minskas eller flödet ökas.

Tidig upptäckt

Prestandaanalys

Prestandaanalyser genom direkt jämförelse av bör- och ärvärden för att optimera pumpdriften. Även prestandaförluster kan snabbt detekteras och analyseras. Åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede för att motverka prestandaförluster.

Processanalys

Processpecifika analyser på grundval av pumpdata ger en grund för ändringar i hela processen.

Detektering av avvikelser

Detektering av avvikelser genom mönsteridentifiering uppmärksammar användaren om besynnerligheter i pumpen eller processen. På så sätt kan avvikelser snabbt identifieras och skador undvikas.

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance genom slitageövervakning möjliggör tidigt byte av slitdelar och förbättrar underhållsplaneringen samt förkortar driftstoppen.

Säkert

REDUNDANS

Redundant server och krypterad dataöverföring som skyddar dina data i molnet.

Alternativen

Remote Monitoring

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Pumpen Management
Datainblick
Visning av livedata, historik och trender
Larm- och varningskonfiguration

Advanced Analytics

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Inkl. Remote Monitoring
Formelredigerare
Datajämförelse
Prestandaanalyser