MANAGED CONNECTIVITY AND HOSTING

Säkerheten först

I SEEPEX Connected Services är säkerheten standard. Standardpaketet Managed Connectivity and Hosting ger en smidig och säker drift av molninfrastrukturen. Detta omfattar servicekonfiguration, regelbundna systemuppdateringar och heartbeat-kontroll för kontinuerlig övervakning av systemanslutningen. Tack vare det kvalitetssäkrande paketet kan användaren fokusera på de väsentliga tillämpningarna i Connected Services.

Enkelt

IT-infrastruktur

Tillhandahållande av serverinfrastruktur – installation och konfiguration, datacenter, lagring och hantering.

Dataimport och -export

Enkel dataimport och -export med standardformat som t.ex. CSV är möjlig. På så sätt kan befintliga historikdata läggas till i efterhand.

SUPPORT

Teknisk support från SEEPEX hotline.

Tillförlitligt

Säkerhet

Kontinuerlig heartbeat-kontroll säkerställer en konstant dataanslutning.

Lagringsutrymme

Tillräckligt med lagringsutrymme – i SEEPEX-molnet lagras alla data minst tre år och kan visas när som helst.

REDUNDANS

Redundanta servrar och krypterad dataöverföring skyddar dina data i molnet.

Säkert

SÄKERHETSKOPIERING

Daglig databackup för enkel återställning av samtliga data.

HOSTING

Dina data ligger säkra på EU-servrar, som omfattas av de stränga reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Alternativen

Remote Monitoring

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Pumpen Management
Datainblick
Visning av livedata, historik och trender
Larm- och varningskonfiguration

Advanced Analytics

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Inkl. Remote Monitoring
Formelredigerare
Datajämförelse
Prestandaanalyser