REMOTE MONITORING

Att begripa pumpen

Kännedom är grunden för kvalitet. Alternativet Remote Monitoring gör det möjligt att utvärdera och analysera insamlade driftdata och ger därmed en detaljerad insikt i pumpens prestanda. En värdefull informationskälla för pumpoptimering, framför allt vid flera pumpar på olika platser. För ökad effektivitet i pumpdriften.

Processoptimerat

Monitoring

Livedata, historik och trendvisning ger en värdefull inblick i aktuell och tidigare pumpprestanda och tillhandahåller information som är fundamental för processoptimeringar.

REPORTING

Reporting med jämna mellanrum för utvärdering av pumpprestandan och dokumentation för kvalitetssäkring.

KPI-optimering

Definition och optimering av KPI för att säkerställa jämn kvalitet i produktion och matning.

Säkert

Avisering

"Larm och varningar skickas som pushaviseringar när individuellt konfigurerbara tröskelvärden överskrids eller underskrids. Detta möjliggör snabba och adekvata reaktioner, vilket minskar driftstoppen.

Förvarningssystem

Slitageregistrering möjliggör tidigt byte av slitdelar och sänker reservdelskostnaderna.

Tidssparande

Pumphantering

Platsövergripande pumphantering – alla sammankopplade enheter kan hela tiden övervakas centralt.

Alternativen

Remote Monitoring

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Pumpen Management
Datainblick
Visning av livedata, historik och trender
Larm- och varningskonfiguration

Advanced Analytics

Inkl. Managed Connectivity and Hosting
Inkl. Remote Monitoring
Formelredigerare
Datajämförelse
Prestandaanalyser