INTELLIGENTA PRODUKTER

Smart styrning med innovativ teknik

SEEPEX kompletterar den innovativa pumptekniken med ny teknik från den digitala världen. Därför är SEEPEX-pumpar mer än effektiva. Skräddarsydda, digitala lösningar gör en prestationskraftig pump till en intelligent produkt. Till exempel SEEPEX Controls för tillämpningar som filterpressmatning eller avloppsslamsbehandling. Hit hör även SEEPEX Pump Monitor, som ständigt övervakar pumpdriften, liksom intelligenta kompletta system. Så kallade Package Units som Smart Air Injection och Smart Dosing Pump arbetar hand i hand med sensorerna, aktorerna, styrningen, rören och programvaran. Lättintegrerat som plug and play-lösning.

SMART AIR INJECTION

Intelligent på hela sträckan

Skräddarsytt. Effektivt. Enkelt. Smart Air Injection transporterar avvattnat avloppsslam med en torrämneshalt på 20 till 40 % på långa avstånd – med lågt tryck upp till 1 000 meter! SEEPEX-systemlösningen är inte bara intelligent för att den anpassar sig efter kundens och matningsmediets krav, utan även för att den låter sig styras, regleras och övervakas digitalt.

SMART DOSING PUMP

Precision in i sista droppen

Precist. Säkert. Unikt. Tack vare integrerad styrning förenar den intelligenta doseringspumpen Smart Dosing Pump de klassiska doseringsfördelarna hos excenterskruvpumpar med nya möjligheter från moderna decentraliserade styrningskoncept. För en ännu mer precis dosering och ytterligare optimerade besparingseffekter tack vare maximal effektivitetsökning.

CO styrsystem

Allt under kontroll

Intelligent. Enkelt. För många tillämpningar. Filterpressmatning, nivåutjämning eller iblandning av kalk för avloppsslamsbehandling. Styrningarna för excenterskruvpumpar gör din pump till en intelligent enhet. De är lika mångsidiga som de uppgifter som pumparna används för. Lättanvända är de också.

PUMP MONITOR

Allt i överblick

SEEPEX Pump Monitor övervakar excenterskruvpumpen dygnet runt, året runt och tillhandahåller data åt SEEPEX Connected Services. Med högsta precision och tillförlitlighet mäter den fastställda processvärden som temperatur, flöde och tryck samt registrerar alla processdata. Därmed kan operatören alltid se en överblick över pumpprocessernas status.