PUMP MONITOR

Allt i överblick

SEEPEX Pump Monitor övervakar excenterskruvpumpen dygnet runt, året runt. Med största precision och tillförlitlighet mäter den individuellt fastställda processvärden som temperatur, flöde och tryck och registreras samtliga processdata, vilket utgör en perfekt grund för optimering av driftkostnader. Därmed kan operatören alltid se en överblick över pumpprocessernas status – genom signallampor på plats, pushaviseringar i telefonen eller på begäran även inuti molnet SEEPEX Connected Services. All sparad information är tillgänglig hela tiden och överallt.

Förutseende

Live-datainspektion

Kontinuerlig övervakning innebär att aktuella data samlas in hela tiden. På så sätt har användaren full koll och kan i god tid ingripa, utföra underhåll och beställa reservdelar.

Visning av historik och trender

Datahistoriken möjliggör trendanalyser i pumpdrift – grunden för optimeringsåtgärder.

Säkert

Varningar och larm

Vid avvikelser från individuella tröskelvärden visas varningar eller larm på signalindikeringen eller Pump Monitor-appen. Därmed kan användaren ingripa omedelbart och undvika driftstopp.

Pumpskydd

Det integrerade pumpskyddet stänger av pumpen vid t.ex. torrkörning, övertryck eller läckage och skyddar den på så sätt mot skador.

Flexibelt

MOBIL APP

Med appen Pump Monitor blir den mobila enheten till fjärrdisplay för alla pumpar inom Bluetooth-räckvidd. På så sätt är det enkelt att kontrollera pumpprestandan, t.ex. via en surfplatta.

Retrofit-alternativ

Pump Monitor kan även installeras som Retrofit-paket på varje excenterskruvpump.

Remote

Mobil avisering

Om så önskas kan larmen även skickas via ”Mobile Notification Service” till mobiltelefonen per sms eller e-post.

Konnektivitet

Med mobilgränssnittet på Pump Monitor kan data överföras på ett säkert sätt till SEEPEX-molnet – detta är grunden för prestandaoptimering med hjälp av servicepaketen Remote Monitoring och Advanced Analysis.

Sensorer av olika slag

Användaren bestämmer vilka data Pump Monitor ska registrera. Även befintliga sensorer kan integreras.

Sensor paket

Pump Monitoring

Statusövervakning
Felindikering
Larm och varningar
Säkerhetsfrånkopplingar

Performance Analysis

Övervakning av KPI
Felindikering
Rotor-/statorslitage
Säkerhetsfrånkoppling

Pump Protection

Övervakning av kritiska värden
Trend- och avvikelseindikering
Larm och varningar
Säkerhetsfrånkopplingar

BLI VIRTUELL

Hämta den perfekta medhjälparen för Pump Monitor och gör din smartphone till fjärrdisplay. På så sätt kan du se samtliga data från Pump Monitorbox på din mobila enhet.