PUMP MONITOR APPEN

BEKVÄM ATT ANVÄNDA

Perfekt samarbete: Pump Monitor ansluts via Bluetooth till Pump Monitor appen. Därmed blir din smartphone eller surfplatta till en mobil manöverpanel, där du kan se livedata och pumphistorik. Även larm och varningar kan konfigureras via appen.

MOBIL

App

Appen för Pump Monitor, som gör surfplattan till fjärrdisplay för alla pumpar inom Bluetooth-räckvidd.

INFORMATIVT

DATAINSPEKTION

Livedatavisning: Indikering av aktuell driftstatus och liveprocessdata. Detta möjliggör tidigt ingripande, målinriktad planering av underhåll och beställning av reservdelar.

VISNING AV HISTORIK OCH TRENDER

Visning av historik och trender möjliggör trendanalyser i pumpdrift och optimering av pumpprestandan.

SÄKERT

VARNINGAR OCH LARM

Varningar och larm i signalindikeringar när konfigurerbara tröskelvärden överskrids eller underskrids.

BLI VIRTUELL

Hämta den perfekta medhjälparen för Pump Monitor och gör din smartphone till fjärrdisplay. På så sätt kan du se samtliga data från Pump Monitorbox på din mobila enhet.