Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

På ACHEMA i Frankfurt ligger i år fokus på den starka trenden med digitalisering. Till mässnyheterna på det globala forumet för kemisk teknik och processindustri den 11-15 juni hör en omfattande portfölj med mobila och uppkopplade tjänster för driften av excenterskruvpumpar som presenteras av den världsledande specialisten Seepex GmbH.

”Digital Solutions” har utvecklats av företaget som ett heltäckande koncept, som sträcker sig från digitalt stöd för underhåll med hjälp av virtuell verklighet, via digital pumphantering med enkel reservdelsbeställning till databaserade tjänster. Basen för detta är en ny molnlösning från företaget.

SEEPEX presenterar digitala lösningar på ACHEMA

Med ”Pump Monitor” är Seepex, globalt ledande specialist för excenterskruvpumpar, maceratorer och styrsystem, pionjär för digital övervakning av driftparametrar för excenterskruvpumpar. Den samlade informationen kan visas lokalt via en display, en app ansluten via Bluetooth, i företagets styrsystem eller via molntjänsten ”SEEPEX Connected Services”. Varningar och larm möjliggör att det går att ingripa med underhåll innan ett processtopp; trendindikatorer och dataregistrering möjliggör utökade analyser.

Utöver detta förenklar två andra appar underhållet av Seepex-pumpar utan att extra hårdvara behövs. Med ”SEEPEX Service Point” går det att beställa reservdelar snabbt och direkt med QR-kod, hämta bruksanvisningar och ta kontakt med serviceteamet. Själva underhållsarbetena underlättas med hjälp av ”SEEPEX VR” genom anvisningar steg för steg och 3D-animationer. Appen har dessutom en digital loggbok för papperslös förvaltning av pumpen, genom att exempelvis underhållsarbeten och reservdelsförfrågningar kan dokumenteras. All information är då alltid tillgänglig och samlad digitalt. ”Våra digitala lösningar tar hänsyn till att vissa företag redan använder sig av omfattande online- och remotetjänster, andra företag däremot använder pumparnas driftsinformation mer lokalt begränsat på fältnivå eller i sina styrsystem. För båda världarna har vi lösningar i olika skala”, menar Dr. Christian Hansen, Vice President och CTO för Seepex.

Till mässnyheterna hör även en Smart Dosing Pump (SDP) baserat på styrning integrerad i en pump från Seepex. SDP integreras antingen som ”Plug & Play-lösning” i centrala styrsystem eller finns som stand-alone-applikation. En egen programvara övertar den kompletta övervakningen och styrningen av den inställda, mycket precisa applikationen. Doseringspumpar används överallt där exakthet är viktigt när ämnen av hög kvalitet tillförs och fylls, som exempelvis med dyra tillsatser. Ett användningsområde är exempelvis den kemiska industrin när det krävs exakta blandningar för kemikalier.

Digitala lösningar för pumpdrift