Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

Ännu en gång är SEEPEX teknologiledande i utvecklingen av excenterskruvpumpar. Som första tillverkare kan SEEPEX erbjuda en nyutvecklad excenterskruvpump som är certifierad enligt den nya EHEDG-provningsprocessen och har tilldelats certifikattypen EL Class 1.

Den nya serien BCHF uppfyller i och med detta de högsta kraven gällande hygien, rengöring och sterilisering och säkrar en skonsam matning. Den nya, mycket mer transparanta certifieringsprocessen blir fram till 2020 obligatorisk för alla komponenter med EHEDG-certifieringar. Hit hör framför allt komponenter i produktionsanläggningar inom livsmedels- och dryckesindustrin, kosmetikabranschen och farmaceutisk produktion.

Certifierad rengörbarhet

Den fullständiga rengörbarheten i serien BCFH med en roterande enhet utan dödutrymme har nu intygats av ”EHEDG in-place cleanability”-testet från Hygienic Design Institut Weihenstephan . Det här testet för att kontrollera Cleaning in Place (CiP)-förmågan hos komponenter baseras på ett mikrobiologiskt intyg över bakteriesporer efter utförd standard-CIP-rengöring. Vid CiP-spolningen rengörs pumpen fullständigt, utan att komponenter behöver plockas isär eller att någon kompletterande manuell rengöring behövs.

Komplett rengöring och ännu enklare underhåll

Alla SEEPEX-hygienpumpar har en särskild ytegenskap och ett pumphus utan dödutrymme. Detta gör att inga produktbeståndsdelar kan fastna i huset. Den nya BCFH-pumpen kännetecknas av ett delat sughus, vilket kan rengöras mycket väl. Sugledningen måste inte avmonteras när man utför underhåll på den roterande enheten och glidringstätningen. Spolningsinloppet har placerats utanför mitten för att optimera rengöringsvätskans virvelprocess. Genom den nya formen på inloppet rinner spolvätskan ännu bättre genom pumpen.

Teknisk topprestation – titanaxel tar upp rotation

Ett annat viktigt kännetecken för den nya BCFH-serien är en konstruerad roterande enhet av titan, s.k. Flexrod, vilken arbetar korrosionsbeständigt, kräver lite underhåll och är slitagefri. Dessutom tar den upp excenterrörelserna skonsamt. Denna mycket böjliga axel tar upp excenterrörelsen och för den vidare till rotorn. Därigenom behöver Flexrod inga länkar. Färre komponenter i en hygienpump betyder alltid också fördelar vid rengörbarheten. Flexrod kan lossas från rotorn och insticksaxeln. Detta underlättar underhållet enormt.

SEEPEX får senaste EHEDG-certifikatet för hygienpump