Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

Sedan oktober 2018 finns webbsidan för SEEPEX också i en japansk språkversion online. Företaget blir då mer synligt i Japan och driver på öppnandet av den asiatiska marknaden ytterligare.

SEEPEX företräds av ett dotterbolag med säte i Yokohama City i Japan. Företaget levererar kundspecifika lösningar särskilt för den japanska miljöindustrin, livsmedelsbranschen och energiindustrin. Med den japanska webbsidan vill SEEPEX komma ännu närmre kunderna på den japanska marknaden.

SEEPEX finns globalt i över 120 länder och fortsätter att expandera med internationaliseringen av företaget och öppnandet av nya marknader.

Webbsidan finns nu också på japanska