Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

Den privata forskningsinstitutionen STUVA e. V. kan tillsammans med andra partner rapportera om framgångsrik användning av SEEPEX-excenterskruvar inom maskinell tunnelkonstruktion.

Målet med ett offentligt finansierat forskningsprojekt var att utveckla ett brukliknande byggmaterial för maskinella tunneldrivningar, vilket är både dräner- och pumpbart.

För det här projektet har SEEPEX levererat flera excenterskruvpumpar för pumpning av materialblandningar, tensidlösningar och härdningsacceleratorer.

Jämfört med alternativet dubbla kolvpumpar har excenterskruvpumpar unika fördelar genom den lågpulserande pumpningen, det gäller särskilt för att pumpa materialblandningen som är en cementsuspension.

De här fördelarna har varit avgörande för projektet eftersom cementsuspensionen får sin vattengenomsläpplighet genom en tryck- och volymberoende uppskumning. Hålrum som bildas mellan berget och tunnelskalet i förfarandet fylls av pumparna med tryck upp till 20 bar och en pumpvolym på upp till 120 liter per minut.

Genom de nya utvecklingarna utökas tydligt användningsområdet för tunneldrivningsmaskiner i berggrund. Nu är enskaliga konstruktioner möjliga även vid vattentryck på mer än 5 bar. Därigenom kan byggkostnader och byggtider nu sänkas tydligt.

Excenterskruvpumpar testade med framgång i maskinell tunnelkonstruktion