Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

SEEPEX utvecklar intelligent doseringspump och är därmed i framkant för digital utveckling för excenterskruvpumpar. För detta har SEEPEX fått innovationspriset i kategorin ”Pumpar och kompressorer”. I processen har det medelstora företaget segrat mot andra kända företag.

Den så kallade Smart Dosing Pump (SDP) är en kompakt processteknisk modul som används vid dosering. Det unika är styrningen som är integrerad direkt i pumpen. Förutom excenterskruvpumpen och drivenheten som är utrustad med  SEEPEX-styrprogram, finns flödessensorer och säkerhetsfunktioner som tillval. Det aktuella möter kraven inom  kemi- och läkemedels industrin med modulär automatisering. Genom sammanlänkning av sensorer och aktorer med lokal intelligens smälter fält- och styrningsnivån samman.

Genom att fördelarna med en excenterskruvpump har förenats med en modern decentral styrning, optimeras resursanvändningen och driftskostnaderna sänks därmed. Den självreglerande pumpen och den lågpulserande matningen reducerar tydligt underhållsinsatserna och gör därmed anläggningsdriften kostnadseffektiv.

Brett erkännande för Smart Dosing Pumpen

Fördelarna med systemet övertygade inte bara juryn. På ACHEMA blev det tydligt att processindustrin i hög grad är intresserad av Smart Dosing Pumpen. Många branschbesökare i montern ville ta del av hur styrningen av doseringspumpen fungerar. Även de andra inlämnade bidragen i kategorin pumpar och kompressorer visar på betydelsen av digitala innovationer för pumpar inom processindustrin.

Prisutdelningen ägde rum den 12 juni på mässan Frankfurt.

Innovationspris för SEEPEX