Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

På årets IFAT presenterade Seepex smarta produkter och nya lösningar för branschfolk från vatten-, avloppsvatten-, avfalls- och utvinningsindustrierna. Under mottot: ”Experience Future Technologies” visade specialisten från Bottrop smarta underhållskoncept för excenterskruvpumpar och effektiva lösningar för miljöindustrin, och gav även en inblick i morgondagens digitala värld.

I år har Seepex höjt ribban inom hela tre innovationsområden och presenterade detta för de intresserade mässbesökarna: Till att börja med så breddar Seepex konsekvent sitt utbud av användarvänliga underhållslösningar som sänker driftskostnaderna och ökar livslängden. En annan höjdpunkt var när Seepex bevisade sin roll som pionjär och presenterade nya övervakningslösningar som gör det möjligt att kontrollera och optimera pumpens driftsparametrar i ett svep. Dessutom visade företaget upp Smart Air Injection (SAI), en ny systemlösning för matning av högviskösa medier över långa sträckor, som minskar såväl anskaffningskostnaderna som driftskostnaderna.

Underhåll med enkla handgrepp: Easy Maintenance Solutions

Presentationen av fyra olika underhållslösningar innebär att Seepex utökar sin portfölj med användarvänliga underhållskoncept och erbjuder sina kunder flera olika tekniker som stöder olika arbeten på pumpen.

Företagets patenterade Smart Conveying Technology (SCT) används hos många kunder. Den möjliggör inte bara snabbt byte av rotor-/statorenheter utan leder tack vare den integrerade spännanordningen även till att pumpen får en betydligt längre livslängd.

Tekniken Smart Seal Housing, som presenterades under IFAT, är ett komplement till den beprövade SCT och förenklar nu även underhållsarbeten på drivsidan på SCT-pumpar. Kunden kan nu ta bort och underhålla mekaniska tätningen samt hela den roterande enheten utan komplicerad demontering av sughus och rörledningar. Den nya lösningen minskar arbetstiden till bara ett par minuter och leder därmed till kortare driftavbrott.

Därutöver har företaget utvecklat ytterligare lösningar som särskilt förenklar arbetet på större pumpar med öppen inmatningstratt. Även för denna pumptyp presenterade Seepex patentsökta tekniker, som minskar underhållstiderna betydligt på såväl drivsidan som rotorsidan, på IFAT. Med Drive Joint Access och Rotor Joint Access har kunderna tillgång till två nya tekniker, som låter dem frigöra leden på drivsidan eller på rotorsidan för underhåll genom att helt enkelt skjuta husdelar åt sidan. I mässmontern kunde branschfolk ta en närmare titt och själva testa konstruktionsändringarna på pumparna.

”Vi är stolta över att hela tiden hitta nya lösningar för att förenkla underhåll och drift så mycket som möjligt för våra kunder”, förklarar Dr. Christian Hansen, Vice President och CTO för Seepex. ”Nyckeln till vår framgång ligger i partnersamarbetet med kunderna. Det är för dem vi utvecklar lösningar som optimerar anläggningarna, ökar produktiviteten och sänker driftskostnaderna”, fortsätter Christian Hansen.

Digitala lösningar för pumpdrift

Med området Digital Solutions lanserar Seepex för första gången en omfattande portfölj med mobila och kabelbundna tjänster, som möjliggör optimal och tillförlitlig drift av excenterskruvpumpar. För detta ändamål utvecklade företaget ett enhetligt koncept, som sträcker sig från digitalt stöd för underhåll med hjälp av virtuell verklighet, via pumphantering med enkel reservdelsbeställning till databaserade tjänster.

De båda underhållsapparna SEEPEX Service Point och SEEPEX VR förenklar pumpunderhållet på plats och mässbesökarna kunde använda dem på en surfplatta i mässmontern. Apparna ger teknikerna allt de behöver för att optimera det dagliga arbetet med pumparna – reservdelsbeställning via QR-kod, steg-för-steganvisningar och 3D-animationer för stöd vid pumpunderhåll och pumphantering med digital loggbok. Kunden har tillgång till all information digitalt och pumphanteringen kan bli papperslös. Direkt kontakt med Seepex-serviceteam och automatiserad reservdelsbeställning via appen gör beställningsprocesserna snabbare utan att påverka kundens interna processer.

I mässmontern visade företaget för första gången hur man kan övervaka en excenterskruvpumps driftsparametrar digitalt med SEEPEX Pump Monitor: Samlade data kan visas på plats via appen med samma namn, i kundens styrsystem eller i molnet. Varningar och larm bidrar till att det går att ingripa före ett processtopp, och trendindikatorer och dataregistrering möjliggör utökade analyser.

Den interna molnlösningen SEEPEX Connected Services är spindeln i det här nätet. Kunderna får erbjudanden om tjänster som möjliggör optimal drift av excenterskruvpumpar utifrån information insamlade på fältet.

De digitala lösningarna anpassas till den aktuella kundens behov. ”Det är viktigt för oss att tillhandahålla olika tjänster för olika kundgrupper. Vi tar hänsyn till att vissa kunder redan idag har stor erfarenhet av onlinetjänster och frågar uttryckligen efter fjärrtjänster. Andra kunder vill hellre använda pumparnas driftsdata lokalt, på fältnivå eller i styrsystem. Vi har full förståelse för båda världar och tar därför fram kundorienterade lösningar i olika skala”, säger Dr. Christian Hansen om de digitala lösningarna som presenterades på mässan.

Långdistans för avloppsslam: Smart Air Injection

SEEPEX´ nydanande systemutveckling var förmodligen särskilt intressant för besökare inom avloppshanteringsbranschen eftersom den gör det möjligt att transportera avvattnat slam med en torrsubstanshalt på 20–40 % upp till 1 000 m. Den innovativa kombinationen av excenterskruvpumpar, en extra polymerinjektion och en pulsad tryckluftstillämpning gör att förtätat avvattnat slam kan transporteras långa avstånd på ett energieffektivt sätt. Företaget tillhandahåller inte bara de enskilda komponenterna utan använder en avancerad styrningslogik till att koppla samman dem till ett enhetligt system som är driftklart utan större integreringsarbete.

SEEPEX presenterade smarta underhållskoncept och digitala lösningar på IFAT