Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

SEEPEX ställer pumpteknologi för rent dricksvatten till förfogande och ger då en viktig signal för att bekämpa vattenbrist. Globalt har 884 miljoner människor inte tillräcklig tillgång till rent dricksvatten.

I samarbete med Design Outreach gör SEEPEX det möjligt att få tillgång till säkert och rent dricksvatten och bidrar till att tillfredsställa ett av människans mest grundläggande behov.

Design Outreach koncentrerar sig på innovativa produkter, vilka förbättrar livsvillkoren för fattiga befolkningsgrupper inom områdena hälsa, utbildning och möjligheter att få jobb. Design Outreachs lighthouse-projekt är den så kallade LifePump som hjälper till att lösa den globala vattenkrisen och ge människor i Haiti och Afrika tillgång till rent och klart vatten.

Historien om JUST ADD WATER berättar om utvecklingen, distributionen och installationen av så kallade LifePumps – mycket pålitliga, handdrivna djupbrunnspumpar. Det är en historia om förändring, som åskådliggör kraften i människans innovationsstyrka och samtidigt visar, hur partnerskap med andra människor och institutioner kan förändra livet på ett varaktigt sätt.

Hur hjälper SEEPEX?

För lokalsamhället och dess invånare gjordes år 2015 en 87 meter djup brunn i marken i malawiska Vinyanda Chirwa och en LifePump installerades. SEEPEX har levererat rotor och stator för pumpen så att 121 människor får tillgång till rent dricksvatten och i och med det får bättre livskvalitet på lång sikt.

SEEPEX är stolta att ha bidragit med excenterskruvpumpteknologi för det här projektet. Den exklusiva videon visar hur Design Outrech bidrar till att förbättra tillgången till dricksvatten i centrala Malawi i sydöstra Afrika.


 

SEEPEX STÖDER KAMPEN MOT VATTENBRIST