Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

SEEPEX utökar sitt smarta underhållskoncept med Drive Joint Access för pumpar med öppen inmatningstratt

”Stora bitar” är specialiteten för pumpar med öppen inmatningstratt när de transporterar viskösa- till gastäta produkter med låg till knappt befintlig flytförmåga. Det annars mycket arbetskrävande underhållet är inte längre något problem. Just stora pumpar med öppen inmatningstratt är ofta svåra att komma åt och det finns lite plats för underhåll. Dessutom måste ledningarna tas bort eller trattar avmonteras.

SEEPEX sätter underhållet av pumpar med öppen inmatningstratt med patenterade Drive Joint Access (DJA) i rullning i ordets rätta bemärkelse. Ett rullagrat, skjutbart länkhus mellan inloppshuset och mellanstycket, som ger snabb åtkomst till drivsidans länk för okomplicerad montering och demontering utan specialverktyg. Detta garanterar en enkel inspektion och även underhåll av drivsidans delar, vilket ger en störningsfri drift och ökar pumpens drifttid.

Glidringstätning, insticksaxel och drivenhet kan monteras eller demonteras snabbt på plats – utan att man tar bort inloppshuset, matningsskruven eller rotorsidans länk. Detta förenklar arbetet, reducerar underhållstiderna och driftavbrotten från tre till fyra dagar till ungefär en dag och sänker därmed kostnaderna avsevärt. Nu är också en återkommande, enkel och snabb kontroll för förebyggande underhåll av anslutning och tätning möjligt när som helst med service på plats. Beroende på serie finns till och med möjlighet att även byta ut hålskruven utan att demontera inloppshuset. Dessutom skyddar en panel länken mot grov smuts. Vidare kan smutsrester åtgärdas innan pumpen öppnas via spolöppningarna i den skjutbara husdelen och fiberrester tas bort. Med DJA kan nu också för första gången pumpen demonteras på drivenhetssidan. Att ta bort komponenter och använda tunga lyftdon hör till det förgångna. Tidigare utan Drive Joint Access var man tvungen att demontera hela pumpen för underhållet.

 

Översikt med fördelarna med Drive Joint Access

Maintain in Place:

Ingen borttagning av rörledningar, trattpåbyggnader eller hela pumpen. Ingen installation av tung lyft- och transportutrustning behövs

Signifikant minskning av underhållskostnaderna:

Ingen demontering av rotor/stator, tratt eller matarskruv behövs

Förebyggande underhåll:

Återkommande, enkel och snabb inspektion av länken och glidringstätningen möjligt

Ökning av drifttiden/tillgänglighet för anläggningen:

Snabbt underhåll av komponenterna på drivenhetssidan för störningsfri drift

Underhåll för pumpar med öppen inmatningstratt har blivit mycket enklare