Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

Sedan 2014 har lärlingarna hos SEEPEX möjlighet att få internationell arbetslivserfarenhet i de egna dotterbolagen och andra företag i Danmark, Irland och Storbritannien. SEEPEX hedrades därför av Industri- och handelskammaren (IHK) på onsdagen. Uppmärksammandet ägde rum med anledning av den ”Europeiska veckan för yrkesutbildning” den 5 till den 9 november.

”Verksamheten för SEEPEX har internationell inriktning och personlig kontakt med kollegor i utlandet främjar utbytet mellan de internationella medarbetarna,” är dr. Melanie Frank, medarbetare på Human Resources övertygad. SEEPEX stödjer IHK:s mobilitetsprogram, vilket hjälper lärlingarna att organisera vistelsen i utlandet. ”Företag har nytta av kunskaper i främmande språk och interkulturell kompetens hos medarbetarna – vistelser i utlandet gör även att lärlingarna blir rustade för kontakten med utländska affärspartner. Därför är vi gärna med i programmet,” menar Melanie Frank.

Just nu är två lärlingar på ett partnerföretag fyra veckor vardera i Cardiff / Wales. Att kunna erbjuda lärlingar utlandsvistelser gör även SEEPEX attraktivare som arbetsgivare. Detta kan vara en speciell faktor framför allt när man söker ung ny personal.

Och Melanie Frank menar: ”Lärlingarna kommer tillbaka till hemmaföretaget självständigare och flexiblare. De unga medarbetarna var ju tvungen att skriva sin ansökan på engelska och organisera livet på en ny ort som de inte känner till.”

Utmärkelse från IHK för utlandsprogrammet för lärlingar