Publiceringsdatum

Vi följer mycket noga den senaste sjukdomsutvecklingen och den ökande spridningen av coronaviruset. Vi utvärderar med jämna mellanrum situationen gällande epidemins spridning och uppskattar effekterna för våra medarbetare och den pågående affärsverksamheten. Undantaget några få anpassningar gäller fortfarande de åtgärder vi vidtog i våras.

Med vårt konsekvent genomförda hygien- och försiktighetskoncept har vi kunnat säkerställa att produktionen fortsätter att fungera utan problem för er. Med några få undantag, där vi omedelbart har informerat våra kunder, har alla order levererats på avtalad tidpunkt. Självklart kan ni när som helst nå era vanliga kontaktpersoner på områdena Sales och Service.

Utöver detta erbjuder vi på serviceområdet olika möjligheter för att säkerställa friktionsfri verksamhet för er. Med strikt efterföljande av hygienreglerna och i den mån resebestämmelserna tillåter det, hjälper våra tekniker er självklart fortsatt på plats. Utöver detta erbjuder vi även kontaktfri fjärrsupport. Med vårt AR Remote Support kan vi snabbt och enkelt hjälpa till med väntande beslut eller reservdelsförfrågningar när vi arbetar på pumpen.

Sammantaget har vi på grund av vår höga digitaliseringsgrad av våra affärsprocesser kunnat reagera snabbt och flexibelt på de förändrade ramvillkoren. Vi hjälper även gärna till med frågor inom området digitalisering av er pumpanvändning och ger stöd att kunna fortsätta driften av era anläggningar friktionsfritt.

Håll er friska!

SEEPEX-teamet

 

Uppdatering corona