Dark to light blue gradient background with white dots medium

Publiceringsdatum

SEEPEX GmbH i Bottrop har under pandemiåret 2020, i motsats till den allmänna marknadstrenden, haft en positiv affärsutveckling. Jämfört med verksamhetsåret 2019 har vi kunnat öka både orderingång och resultat.

Totalt sett ser SEEPEX tillbaka på ett krisår som har hanterats med framgång: Omfattande förebyggande åtgärder vidtogs redan i början av pandemin. Verksamheten för specialisten för excenterskruvpumpar, pumpsystem och digitala lösningar har kunnat garanteras fullt ut under hela året.

”Vi är mycket nöjda med det förra verksamhetsåret”, menar Ulli Seeberger, firmainnehavare och ordförande för SEEPEX. ”Jag vill verkligen tacka de över 800 medarbetarna i hela världen, som hela tiden på ett avgörande sätt har bidragit till framgången för verksamheten genom sitt ansvarsfulla agerande och stora engagemang.”

Även nya produkter har kunnat lanseras på marknaden som planerat. Bland annat SCT AutoAdjust har med framgång kommit ut på marknaden. SCT AutoAdjust är den första excenterskruvpumpen i världen som ställer in sig helautomatiserat på den optimala driftspunkten. Den är därmed föreningen mellan den analoga pumpvärlden och de digitala lösningarna.

”Den här framgången stärker oss på vår väg att konsekvent rikta in oss efter kundernas behov. En betydande roll i det här sammanhanget spelar också att de digitala produkterna kommer framåt”, kompletterar verkställande direktör och ansvarig för området försäljning och Customer Service hos SEEPEX.

SEEPEX ser med stor tillförsikt på det nya verksamhetsåret 2021 och kommer konsekvent att fortsätta på de senaste årens framgångsrika kurs med fler innovationer.

SEEPEX fortsätter den inslagna framgångsrika kursen också 2020