Videofilmer

SAI - Impuls för pilsner och korn

Smart Air Injection (SAI) är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning.

Den här innovativa kombinationen av excenterskruvpump och tryckluftmatning leder till en låg trycknivå i pumpledningen – optimalt för en lång livslängd och lägre investerings- och driftskostnader. Inom livsmedelsindustrin används SAI i bryggerier och brännerier för matning av humle- och maltdrav med hjälp av kontrollerade tryckluftsimpulser.

SCT AutoAdjust – ALLT EN FRÅGA OM INSTÄLLNING

Med SCT AutoAdjust ställer du enkelt in statorklämningen på en excenterskruvpump för optimal drift:

Från kontrollrummet eller lokalt på plats via SEEPEX Pump Monitor eller appen. På så sätt reduceras livscykelkostnaderna med en knapptryckning.

Digital avloppsvattenbehandling 4.0

SEEPEX presenterar en framåt blick på nästa generation av reningsverk:

Hur digitala lösningar kommer att förändra pumpens framtida drift, underhåll och service.

 

Pumpar som korrigerar sig under din sömn - anpassar sig till förändrade processförhållanden eller upptäcker och undviker automatiskt överhängande fel. På detta sätt vill SEEPEX stödja arbetet med framtidens avloppsreningsverk med digitala lösningar.

Topp 100 Innovator Award 2020

SEEPEX har nu erhållit den åtråvärda ”TOP 100” utmärkelsen för exemplarisk innovationshantering.

”All Things flow”, stagnation är inget alternativ – Hos SEEPEX, en av världens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar, gäller detta påstående mycket mer än tillverkningen av förstklassiga High Tech-pumpar. Det medelstora företaget tar med nya utvecklingar som helhetskonceptet ”Digital Solutions” den klassiska maskinkonstruktionen in i framtiden på ett målinriktat sätt. Nu tillhör specialisten från Bottrop även officiellt den tyska innovationseliten. Den 19 juni tilldelades SEEPEX utmärkelsen ”Top 100” för exemplarisk innovationshantering och innovationsframgångar över genomsnittet.

BCFH

BCFH-serien är certifierad enligt EHEDG typ EL klass I och uppfyller därmed de högsta hygien- och sterilitetskraven.

Rengöring utan rester har säkerställts genom EHEDG-testet för rengöring på plats (CIP). Om pumpen ändå behöver demonteras för underhåll kan detta göras enkelt utan specialverktyg.

Rotor Joint Access + Drive Joint Access

Rotor Joint Access (RJA) och Drive Joint Access (DJA) ingår i ett smart underhållskoncept för pumpar med öppen inmatningstratt.

RJA förenklar underhåll genom ett separat, skjutbart hus som kan flyttas över statorn. Därmed når du enkelt och snabbt drivknuten på rotorsidan utan att ta bort tryckstuts eller stator. DJA är en patenterad lösning där ett rörligt hus monterat på valsar vilket ger enkel åtkomst till drivknuten på drivsidan. Insticksaxeln och drivenheten kan installeras eller tas bort på några minuter utan att du behöver ta bort pumptratten, matarskruven eller länken på rotorsidan. Tidsåtgången för servicearbeten och pumpunderhåll minskar betydligt. Dräneringspluggar underlättar också rengöringen.

Rotor Joint Access

Rotor Joint Access ger dig snabb och enkel åtkomst till rotorsidans drivknut på trattpumpar i serien BTVE.

Via ett separat, skjutbart hölje som kan flyttas över statorn kan du enkelt och snabbt nå rotorsidans drivknut utan att behöva demontera tryckstuts eller stator. Detta förenklar ditt servicearbete och minskar drastiskt underhållsstoppen för din pump.

ÅTKOMST TILL DRIVLÄNK

Åtkomst till drivlänk (DJA) är ett intelligent underhållskoncept för trattpumpar i serien BTVE (med solid skruv) och BTHE (med bandskruv).

Den patenterade lösningen ger enkel åtkomst till länken på drivsidan. Ett avtagbart länkhus mellan pumptratten och mellanstycket som är monterat på valsarna ger snabb åtkomst. Glidringstätningen, insticksaxeln och drivenheten kan installeras eller tas bort på några minuter utan att du behöver ta bort pumptratten, matarskruven eller länken på rotorsidan. Dräneringspluggar möjliggör enkel rengöring.

Just add water

SEEPEX ställer pålitlig pumpteknologi för rent dricksvatten till förfogande

I samarbete med Design Outreach gör SEEPEX det möjligt att få tillgång till säkert och rent dricksvatten och bidrar till att tillfredsställa ett av människans mest grundläggande behov.

Digitalisering av progressiva kavitetspumpar

Upplev den framtida tekniken med SEEPEX Digital Solutions

Läs mer om vår serviceapp för snabbt och enkelt underhåll, tillståndsövervakning och avancerade analyser för att optimera pumpens drift

Referensprojekt

SEEPEX i irländska destillerier

50 % mer whiskey: Ett rejält produktivitetslyft utan avkall på produktkvaliteten med en pumplösning från SEEPEX hos Irish Distillers – den största tillverkaren av irländsk kvalitetswhiskey 

SCT

Mer av det bästa

Nästa generation av Smart Conveying Technology