Dark to light blue gradient background with white dots medium

Videofilmer

Rotor Joint Access

Rotor Joint Access ger dig snabb och enkel åtkomst till rotorsidans drivknut på trattpumpar i serien BTVE.

Via ett separat, skjutbart hölje som kan flyttas över statorn kan du enkelt och snabbt nå rotorsidans drivknut utan att behöva demontera tryckstuts eller stator. Detta förenklar ditt servicearbete och minskar drastiskt underhållsstoppen för din pump.

ÅTKOMST TILL DRIVLÄNK

Åtkomst till drivlänk (DJA) är ett intelligent underhållskoncept för trattpumpar i serien BTVE (med solid skruv) och BTHE (med bandskruv).

Den patenterade lösningen ger enkel åtkomst till länken på drivsidan. Ett avtagbart länkhus mellan pumptratten och mellanstycket som är monterat på valsarna ger snabb åtkomst. Glidringstätningen, insticksaxeln och drivenheten kan installeras eller tas bort på några minuter utan att du behöver ta bort pumptratten, matarskruven eller länken på rotorsidan. Dräneringspluggar möjliggör enkel rengöring.

Just add water

SEEPEX ställer pålitlig pumpteknologi för rent dricksvatten till förfogande

I samarbete med Design Outreach gör SEEPEX det möjligt att få tillgång till säkert och rent dricksvatten och bidrar till att tillfredsställa ett av människans mest grundläggande behov.

Digitalisering av progressiva kavitetspumpar

Upplev den framtida tekniken med SEEPEX Digital Solutions

Läs mer om vår serviceapp för snabbt och enkelt underhåll, tillståndsövervakning och avancerade analyser för att optimera pumpens drift

Referensprojekt

SEEPEX i irländska destillerier

50 % mer whiskey: Ett rejält produktivitetslyft utan avkall på produktkvaliteten med en pumplösning från SEEPEX hos Irish Distillers – den största tillverkaren av irländsk kvalitetswhiskey 

SCT

Mer av det bästa

Nästa generation av Smart Conveying Technology