Kontrollsystem DOCL

DOCL - Kontroll av dosering

Perfektion genom precision

När flödeshastigheten är viktig: SEEPEX doseringskontrollsystem kontrollerar den pumpade volymen för att uppnå exakt dosering eller dosering av pumpmediet. På så sätt kan specificerade kontinuerliga volymflöden införas i processen eller mängder fyllas. I båda lägena mäts volymflödet med hjälp av flödesmätare eller en pulsgivare på motoraxeln.

Industriell digital omvandling, varför ta steget?

Minska din totala ägandekostnad

Optimalt skydd

Tack vare beprövade och testade skyddsmekanismer mot torrkörning och övertryck.

Kostnadsbesparande

Undviker över- eller underdosering och skyddar pumpen och dess komponenter.

Kompatibel

Enkel integrering i ett processkontrollsystem på högre nivå

Optimerade processer

Hög doseringsnoggrannhet för jämn produktkvalitet

Mångsidiga tillämpningar

För dosering och mätning inom många sektorer och tillämpningar, för ett brett utbud av material med nästan alla viskositeter, med eller utan fast innehåll.