Kontrollsystem LVCL

LVCL - Nivåreglering

Alltid på samma nivå

Optimera transportprocesser och minska slitaget på pumpen: SEEPEX-nivåkontrollen mäter kontinuerligt produktnivån med hjälp av olika mätmetoder och håller den på ett fördefinierat inställt värde i behållaren eller matartanken genom att justera pumphastigheten. SEEPEX nivåkontroll kan användas i olika strukturerade transportsystem.

Industriell digital omvandling, varför ta steget?

Minska din totala ägandekostnad

Kostnadsbesparande

Maximerar pumpens livslängd genom effektivt skydd av pumpen och dess komponenter.

Optimalt skydd

Tack vare beprövade och testade skyddsmekanismer mot torrkörning och övertryck.

Högpresterande

Optimal pumpprestanda och pumpkapacitet tack vare en stabil produktnivå.

Energieffektivt

Genom att säkerställa en jämn produktnivå i behållaren eller tanken

Kompatibel

Enkel integrering i ett processkontrollsystem på högre nivå