App för pumpövervakning

Lätt att använda

Perfekt team: Pumpmonitorn ansluts till appen via Bluetooth. Smartphonen eller surfplattan blir på så sätt ett mobilt visnings- och användargränssnitt - med visning av live-data och pumphistorik. Larm och varningar kan också konfigureras via appen.

Förvandla din mobila enhet till en fjärrstyrd bildskärm.

Den perfekta följeslagaren.

Förenkla dina dagliga arbetsflöden

Varför använda smarta verktyg?

Lätt att använda

App för Pump Monitor som förvandlar surfplattan till en fjärrvisning för alla pumpar inom Bluetooth-området.

Tillståndsövervakning

Visning av data i direktsändning: Visning av aktuell driftsstatus och levande processdata: Visning av aktuell driftsstatus och levande processdata.

Tidig planering

Kunskap om pumpens prestanda gör det möjligt att ingripa i tid, planera underhåll och beställa reservdelar.

Minskning av kostnaderna

Färre oplanerade avstängningar minskar driftskostnaderna och förlänger produktens livslängd.

Optimering av pumpen

Historik- och trendvisning möjliggör trendanalyser under pumpens drift och optimering av pumpens prestanda.

Skydd av pumpen

Varningar och larm i signalskärmen när de konfigurerbara tröskelvärdena överskrids eller inte uppnås. På så sätt är pumpen alltid skyddad.

Pumpövervakarens partner

Pump Monitor App

Få tillgång till alla data från SEEPEX Pump Monitor enkelt via en smarttelefon eller surfplatta. Den mobila enheten är en fjärrvisning för alla pumpar inom Bluetooth-området

Optimal anpassning

Pump Monitor App

Fjärrstyrd exakt justering av den optimala driftspunkten för att snabbt och enkelt kunna reagera på förändrade processförhållanden och säkerställa optimala processresultat

Inspektion av uppgifter

Pump Monitor App

Tillgång till data i direktsändning: Visar aktuell driftsstatus och levande processdata. Detta gör det möjligt att ingripa i tid, planera särskilt underhåll och beställa reservdelar

Visning av historik och trender

Pump Monitor App

Möjliggör trendanalys av pumpens drift och optimering av pumpens prestanda