W - Wobbelpumpar

Strömförsörjningsaggregatet

Ekonomisk, platsbesparande, lätt att underhålla - SEEPEX vobbelpumpar med kompakt blockdesign har en roterande enhet med bara en led. De "vobblar" med hjälp av en flexibel stator som är fäst på ena sidan. De används inom praktiskt taget alla industrigrenar för att pumpa vätskor av olika viskositet - även med höga halter av fasta ämnen.

Flöde
10 m³/h
44 US gpm
Tryck
4 bar
60 psi

Funktioner och fördelar

Enkelt underhåll

Snabbt och enkelt byte av transportelementen tack vare att den roterande enheten är fäst med endast en led.

Platsbesparande

Lågt utrymmesbehov tack vare den korta, kompakta konstruktionen utan skyddsram och med en direkt flänsmonterad drivning (blocktyp).

Minskade driftskostnader

Minimala underhållskostnader och stilleståndstider tack vare snabbt byte av transportelement.

Budgetvänlig

Låga anskaffningskostnader tack vare kompakt konstruktion

Högkvalitativ

Uppfyller även de strängaste kvalitetsstandarderna tack vare den robusta konstruktionen med vobbelstatorer och konstruktion av inneslutningsbägare.

Teknik, tillbehör och alternativ

Skydd mot övertryck

Tryckmätaren stänger av pumpen så snart ett förinställt tryck överskrids eller inte uppnås och skyddar pumpen från ökat slitage eller skador på rören.

Enkelverkande mekanisk tätning

Universell standardmekanisk tätning för dosering, livsmedelstillämpningar och halvt nedsänkbara pumpar för tätning av plug-in-axeln i sugkåpan eller behållaren.

Tryckgren

Anslutningar enligt DIN EN ISO 228-1 eller NPT.

Huvudsakliga hölje

Med avloppsplugg och anslutningar för tryckinstrument, antingen i gjutet gråjärn eller rostfritt stål.

Rotor

Slit- och korrosionsbeständiga material, med hård beläggning som standard.

Stator

Flexibel stator, fast på ena sidan, med ett förstärkt böjningsområde som håller längre än andra konstruktioner. Särskild omsorg har lagts ner på att förbättra den mekaniska effektiviteten för att sänka både start- och driftsmomentet.

Universal ledhylsa med hållband

Skyddar de fettfyllda fogarna från inträngning av den pumpade vätskan, även vid maximal vakuum- eller tryckbelastning. Strömlinjeformad konstruktion för att minska turbulens och NPSHr.

Universalled

Består av endast fem komponenter. Kraftöverföring genom slitstarka, härdade och utbytbara leddelar: lätt att reparera.

Stickbar axel

Ansluter drivaxeln till leden. Med packning används den inskjutna axeln som en skyddshylsa för axeln. På begäran kan den fås med slitstark beläggning.

Axeltätning

Enkelverkande mekanisk tätning, placerad på trycksidan för att minimera NPSHr och säkerställa positiv tätning med en obalanserad tätning.

Hållare för axeltätning

För att hålla kvar den mekaniska tätningen och centrera enheten.

Kör

Kugghjulsmotorer, motorer med variabelt varvtal eller frekvensstyrda motorer från alla större tillverkare, direkt flänsade till pumpen utan ytterligare kopplingar eller skydd. Höljen av rostfritt stål finns tillgängliga.