Produkter

SEEPEX utvecklar och tillverkar excenterskruvpumpar, pump system och digitala lösningar. Vi erbjuder en mängd marknadsspecifika produktgrupper med höga prestanda och kundanpassade pumpar. Vi erbjuder konsulttjänster på mycket hög kompetensnivå, planering och styrning, för att lösa varje hanteringsproblem - hur komplext det än är. Det är ett löfte!

SCT

AutoAdjust

 • Man slipper ta sig till svåråtkomliga ställen på anläggningen eller åka till pumpar långt borta för att göra manuella anpassningar.
 • Man kommer enkelt åt svåråtkomliga pumpinstallationer via fjärråtkomst.
 • Minskade underhållsinsatser, lägre slitage, lägre reservdelskostnader och en tydligt längre livslängd för pumpen genom den enkla automatiserade styrningen och en mer frekvent och tidig anpassning av statorfästet.
 • Exakt inställning av den optimala driftstatusen för att reagera snabbt och enkelt på föränderliga processvillkor och säkra ett optimalt processresultat.
SCT

Smart Conveying Technology

 • Snabbt underhåll och enkel hantering vid demontering och återmontering
 • Upp till 200 % längre livslängd för rotor och stator tack vare inbyggd efterspänningsanordning
 • Upp till 85 % förkortning av underhållstiden
 • Hög produktivitet tack vare korta stillestånd vid underhåll
MIN

Mine dewatering unit

 • För separation och transport av gruvvatten
 • Lyfthöjd: 240 m (780 fot)
 • Lägre driftskostnader
 • Kompakt design
N

Standardpump

 • Olika rotor- och statorgeometrier (konventionell, 6L och Tricam)
 • Låg pulsation, jämnt flöde
 • Hög självsugningsförmåga, även med gas- eller luftblandade vätskor - upp till 9 meter vattenpelare
 • Många installationsalternativ
T

Pumpar med öppen inmatningstratt

 • Öppen inmatningstratt och matarskruv
 • Optimal produkthantering med öppen inmatningstratt och matarskruv som kan justeras för varje tillämpning
 • Enkelt underhåll genom att drivknutar och insticksaxelkoppling är enkelt åtkomliga
D

Doseringspumpar

 • Modulsystem möjliggör snabb och enkel konvertering
 • Låg pulsation
 • Hög doseringsnoggrannhet (inom ±1 %)
 • Enkelt underhåll genom insticksaxelkoppling
CS

Livsmedelspumpar

 • Hög produktsäkerhet: statormaterial och sekundärtätningar är godkända av Food and Drug Administration (FDA) i USA
 • Rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP) med hög strömningshastighet i inloppshuset
 • Uppfyller USA-normen 3-A Sanitary Standards och kraven i EHEDG-riktlinjerna
 • Mycket enkelt underhåll tack vare lättmonterade drivknutar och instickskoppling mellan rotor och drivenhet
E

Semi-dränkbara pumpar

 • Låg pulsation, jämnt flöde
 • Självsugande
 • Variabla nedsänkningsdjup
 • Ökar tillgängligt pumpinloppstryck, NPSH (Net Positive Suction Head)
W

Wobbelpumpar

 • Rotordrivning med endast en drivknut
 • Enkel konstruktion – enkelt och billigt underhåll
 • Rotordrivning med endast en drivknut – snabba och enkla byten av pumpelement
 • Utrymmessnål – kort och kompakt konstruktion med direkt flänsmonterad drivning (blockkonstruktion)
CO

Styrsystem

 • Standardiserade styr- och elektronikfunktioner
 • Nätverkskompatibla kompakta styrsystem
 • Utveckling av kundspecifika lösningar
 • Enkel integration i kundens befintliga DCS- eller SCADA-system
M

Maceratorer

 • Rotordrivning med endast en drivknut
 • Enkel konstruktion – enkelt och billigt underhåll
 • Rotordrivning med endast en drivknut – snabba och enkla byten av pumpelement
 • Utrymmessnål – kort och kompakt konstruktion med direkt flänsmonterad drivning (blockkonstruktion)