Produkt MD

Produkt MD

MD-pumparna är kompakta enheter med hög doseringsnoggrannhet. Hus av rostfritt stål eller plast med hög beständighet mot frätande media.

Växlar och bottenramar Tillbehör Axeltätningar

Transporterad Media

 • För låg- och högviskösa media såväl som skjuvningskänsliga och frätande media

Egenskaper

 • Kapacitet: 0,06 till 1000 l/h (0,016 till 264 USGPH)
 • Tryck: upp till 24 bar (350 psi)
 • Kort och kompakt konstruktion med direkt flänsmonterad drivning (blockkonstruktion)
 • Hus av rostfritt stål eller plast

Fördelar

 • Hög doseringsnoggrannhet
 • Hög korrosionsbeständighet med många komponenter tillverkade av Hastelloy C eller titan
 • Låga underhållskostnader

VÄXLAR OCH BOTTENRAMAR

Siffrorna nedan är exempel på de olika drivenhets- och bottenramsversionerna. SEEPEX-pumpar kan levereras med kuggväxelmotorer, varvtalsreglerade drivenheter och frekvensomformardrivenheter från alla välkända tillverkare. Alla pumpmodeller kan förses med alla slags drivenheter.

Bottenram B med kuggväxelmotor

Line drawing of a SEEPEX baseplate for B geared pumps

Tillbehör

Torrgångsskyddet ökar pumpens livslängd – med en temperaturgivare i statorn kontrolleras temperaturskillnaden mellan rotor och stator och jämförs med den i TSE-systemet inställda högsta tillåtna temperaturskillnaden. Om högsta tillåtna temperaturskillnad överskrids, slår systemet från pumpen och utlöser ett larm.

SEEPEX torrgångsskydd övervakar statortemperaturen under drift och skyddar mot överdrivet slitage och förtida utslitning genom att slå från pumpen om temperaturgränsen överskrids.

SEEPEX dry running protection device

En membranmanometer med öppen fläns för högviskösa media signalerar så fort trycket stiger över eller faller under inställda gränser.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Axeltätningar

 • Dubbelverkande tätning
 • Utförande med elastomerbälgar, metallfjädrar eller fjädersatser
 • Ej rotationsriktningsberoende Ej balanserad
 • Uttryckningsskydd
SEEPEX double acting mechanical seal
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande, korrosiva, toxiska

Tryckområde
-14,5 - +363 psi
 • Utförande med elastomerbälgar, metallfjädrar eller fjädersatser
 • Ej rotationsriktningsberoende, balanserad/ej balanserad
 • Uttryckningsskydd
 • Livsmedelsgodkänd med FDA-material
 • Spolning finns som tillval
SEEPEX Single acting mechanical seal
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande

Tryckområde
–0,15 - +25 bar
–2,2 - +363 psi