Produkt MDC

Produkt MDC

MCD-pumparna är försedda med öppna, aseptiska drivknutar. Pumparna uppfyller de högsta hygienkraven och har hög korrosionsbeständighet och slitstyrka.

Tillbehör

Transporterad Media

  • För såväl låg- som högviskösa media

Egenskaper

  • Kapacitet: 0,5 till 500 l/h (0,132 till 132 USGPH)
  • Tryck: upp till 24 bar (350 psi)
  • Pumparna uppfyller de högsta hygienkraven och har hög korrosionsbeständighet och slitstyrka
  • Uppfyller USA-normen 3-A Sanitary Standards
  • FDA-godkända

Fördelar

  • Mycket enkelt underhåll – öppna drivknutar med ett fåtal komponenter
  • Garanterat fritt från rester – öppna aseptiska gaffeldrivknutar med rengöring på plats (CIP)

Tillbehör

Torrgångsskyddet ökar pumpens livslängd – med en temperaturgivare i statorn kontrolleras temperaturskillnaden mellan rotor och stator och jämförs med den i TSE-systemet inställda högsta tillåtna temperaturskillnaden. Om högsta tillåtna temperaturskillnad överskrids, slår systemet från pumpen och utlöser ett larm.

SEEPEX torrgångsskydd övervakar statortemperaturen under drift och skyddar mot överdrivet slitage och förtida utslitning genom att slå från pumpen om temperaturgränsen överskrids.

SEEPEX dry running protection device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit