Produkt MDTC

Produkt MDTC

MDTC-pumparna har öppen inmatningstratt med cylindrisk/konisk kompressionszon. Matarskruven på mellanaxeln bearbetar den högviskösa produkten och för den till pumprotorn och -statorn.

Tillbehör

Transporterad Media

  • För högviskösa produkter med låg flytbarhet

Egenskaper

  • Kapacitet: 0,5 till 500 l/h (0,132 till 132 USGPH)
  • Tryck: upp till 24 bar (350 psi)
  • Öppen inmatningstratt med cylindrisk/konisk kompressionszon och matarskruv
  • Öppna, aseptiska gaffeldrivknutar
  • Uppfyller USA-normen 3-A Sanitary Standards
  • FDA-godkända

Fördelar

  • Mycket enkelt underhåll – samma öppna drivknutskonstruktion som MDC, med endast ett fåtal komponenter
  • Garanterat fritt från rester – öppna aseptiska gaffeldrivknutar med rengöring på plats (CIP)
  • Optimal fyllning av pumpkammaren tack vare det inmatningstryck som genereras i kompressionszonen

Tillbehör

Torrgångsskyddet ökar pumpens livslängd – med en temperaturgivare i statorn kontrolleras temperaturskillnaden mellan rotor och stator och jämförs med den i TSE-systemet inställda högsta tillåtna temperaturskillnaden. Om högsta tillåtna temperaturskillnad överskrids, slår systemet från pumpen och utlöser ett larm.

SEEPEX torrgångsskydd övervakar statortemperaturen under drift och skyddar mot överdrivet slitage och förtida utslitning genom att slå från pumpen om temperaturgränsen överskrids.

SEEPEX dry running protection device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit