Produkt BCSO

Produkt BCSO

BCSO-pumparna är försedda med öppna, aseptiska drivknutar som säkerställer att inga produktrester blir kvar vid CIP.

Tillbehör

Transporterad Media

  • för särskilda krav på hygienisk renhet och korrosions- och slitagebeständighet

Egenskaper

  • Kapacitet: 30 l/h till 130 m³/h (0,132 till 572 USGPM)
  • Tryck: upp till 24 bar (350 psi)
  • öppet aseptiskt bultförband för högre tryck och matningskapacitet
  • länk kan rengöras fullständigt med CIP-genomspolning
  • 3-A Sanitary Standards för USA och EHEDG-riktlinjer

Fördelar

  • servicevänlig: servicearbeten utan specialverktyg
  • enkel konstruktion av länken av få komponenter

Tillbehör

Hjälp mot slitage: med statorspänndonet kan en sliten stator efterspännas jämnt, så att ursprunglig kompression mellan rotor och stator återställs och pumpen åter arbetar med full märkkapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit