Produkt BTCS

Produkt BTCS

BTCS-pumparna öppen inmatningstratt med cylindrisk/konisk kompressionszon. I BTCS-pumparna matas högviskösa produkter till pumpens rotor och stator med hjälp av matarskruven.

Tillbehör

Transporterad Media

  • För högviskösa produkter med låg flytbarhet

Egenskaper

  • Kapacitet: 30 l/h till 130 m³/h (0,132 till 572 USGPM)
  • Tryck: upp till 24 bar (350 psi)
  • Öppen inmatningstratt med cylindrisk/konisk kompressionszon och matarskruv
  • Kan fås med öppna eller slutna drivknutar

Fördelar

  • Optimal fyllning av pumpkammaren tack vare det inmatningstryck som genereras i kompressionszonen
  • Enkelt underhåll tack vare öppna drivknutar

Tillbehör

Hjälp mot slitage: med statorspänndonet kan en sliten stator efterspännas jämnt, så att ursprunglig kompression mellan rotor och stator återställs och pumpen åter arbetar med full märkkapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit