Produkt BCF

Produkt BCF

Den roterande enheten i serien BCF kännetecknas av en länkfri flexibel titanaxel. Serien är certifierad enligt 3-A Sanitary Standards (USA) och konstruerad för en fullständig rengöring (CIP och COP).

Transporterad Media

  • Für tunnflytande till högviskösa medier

Egenskaper

  • Matningskapacitet: 90 l/h – 60 m³/h
  • Tryck: upp till 24 bar
  • Länkfri flexibel titanaxel ”Flexrod”
  • FDA-konforma och 3-A certifierade komponenter

Fördelar

  • Extra skonsam matning med minimal pulsering
  • Länkfritt Flexrod-utförande
  • Enkelt, snabbt underhåll genom borttagbar rotoranslutning
  • Minskade stopptider i produktionsanläggningen genom snabbt underhåll
  • Komplett rengöring med CIP/COP/SIP