Maceratorer

M Maceratorer

FÖRMINSKNINGSJÄTTEN

SEEPEX-maceratorer sönderdelar fasta partiklar och fibrer till småpartiklar och finfördelar dem i den pumpade produkten. Detta ökar driftsäkerheten, ger nedströms placerade komponenter längre livslängd och sänker driftkostnaderna. Våra maceratorer används i kommunala och industriella avloppsreningsverk såväl som i andra branscher.

vyer Produkt
Egenskaper och Fördelar
 • Flöde: 2 till 150 m³/h (8,8 till 660 USGPM)
 • Kontrollerad maceration med hjälp av skärplattor med olika stora öppningar och variabelt varvtal
 • Enkelt underhåll genom att hela skärhuvudenheten byts som komplett insats
 • Finfördelningsgraden kan varieras genom olika flöde, varvtal och skärplattutförande
 • Lägre energiförbrukning än alternativa maceratorsystem
 • Två produktgrupper med vardera två storlekar
Maceratorer
Maceratorer
Maceratorer
Maceratorer
Maceratorer
 • Drivning

  Maceration genom skärning i stället för rivning innebär, tillsammans med de låga varvtalen, att effektbehovet för drivning är mycket lågt.

 • Lanterna

  för sammankoppling av maceratorhus, drivning och skärhuvudenhet.

 • Skärhuvudenhet

  enkelt utbytbar som komplett enhet.

 • Rensluckor

  med stor diameter, för snabb rensning och tömning.

 • Skärhus

  produktmatning kan ske från tre olika håll.

Områden

Produkt I
Produkt I
 • Inline-konstruktion för montering direkt på SEEPEX-pumpen, eller kompakt installation integrerad i rörledning
 • Flöde: 2 till 150 m³/h (8,8 till 660 USGPM)
 • Inbyggd uppsamlare för tunga fastpartiklar, samt två stora rensluckor
Produkt U
Produkt U
 • Universell konstruktion för installation antingen i vertikal rörledning eller på lagringstank med direktanslutning till en SEEPEX-pump
 • Flöde: 2 till 150 m³/h (8,8 till 660 USGPM)