Maceratorer

M Maceratorer

FÖRMINSKNINGSJÄTTEN

SEEPEX-maceratorer sönderdelar fasta partiklar och fibrer till småpartiklar och finfördelar dem i den pumpade produkten. Detta ökar driftsäkerheten, ger nedströms placerade komponenter längre livslängd och sänker driftkostnaderna. Våra maceratorer används i kommunala och industriella avloppsreningsverk såväl som i andra branscher.

vyer Produkt
Egenskaper och Fördelar
 • Flöde: 2 till 150 m³/h (8,8 till 660 USGPM)
 • Kontrollerad maceration med hjälp av skärplattor med olika stora öppningar och variabelt varvtal
 • Enkelt underhåll genom att hela skärhuvudenheten byts som komplett insats
 • Finfördelningsgraden kan varieras genom olika flöde, varvtal och skärplattutförande
 • Lägre energiförbrukning än alternativa maceratorsystem
 • Två produktgrupper med vardera två storlekar
Maceratorer
Maceratorer
Maceratorer
Maceratorer
 • Smart Conveying Technology

  För snabbt utbyte av rotor och stator.

 • KOMPRESSIONSHUS

  Säkerställer optimal matning av media.

 • FÖRLÄNGNINGSTRATT

  Ansluten till avvattningsmaskin med integrerad fyllnadsnivåsensor och pumpvarvtal.

 • STYRINTELLIGENS

  Frekvensomriktare med integrerad PLC.

 • Pump med öppen inmatningstratt

  För en optimal matning av mediet i tratten.

 • Injektor

  Anslutningar för tryckluftsinjektion

 • LUFTTANK

  För lagring och frigöring av tryckluft från kompressorn uppströms.

Områden

Produkt I
Produkt I
 • Inline-konstruktion för montering direkt på SEEPEX-pumpen, eller kompakt installation integrerad i rörledning
 • Flöde: 2 till 150 m³/h (8,8 till 660 USGPM)
 • Inbyggd uppsamlare för tunga fastpartiklar, samt två stora rensluckor
Produkt U
Produkt U
 • Universell konstruktion för installation antingen i vertikal rörledning eller på lagringstank med direktanslutning till en SEEPEX-pump
 • Flöde: 2 till 150 m³/h (8,8 till 660 USGPM)