Produkt BTEX

Produkt BTEX

SEEPEX excenterskruvpumpar i grupp BTEX är särskilt robusta pumpar med förstärkta komponenter och används i extrema jordbruks- och biogastillämpningar.

Växlar och bottenramar Tillbehör Axeltätningar

Transporterad Media

 • I jordbruk och biogasprocesser förekommande produkter

Egenskaper

 • För extrema jordbruks- och biogastillämpningar
 • Kapacitet: 20 till 80 m³/h (90 till 350 USGPM)
 • Tryck: upp till 8 bar (120 psi)
 • Främmande fasta partiklar avskiljs genom inmatningstrattens speciella konstruktion
 • Robusta komponenter för krävande tillämpningar
 • Stora tvärsnittsareor
 • Stora inspektionsluckor gör det lätt att avlägsna avskiljda främmande partiklar

Fördelar

 • Matarskruvens stora volym främjar fullständig blandning av fasta och flytande jäsningsprodukter
 • Enkelt underhåll – kompressionshuset är demonterbart

VÄXLAR OCH BOTTENRAMAR

Siffrorna nedan är exempel på de olika drivenhets- och bottenramsversionerna. SEEPEX-pumpar kan levereras med kuggväxelmotorer, varvtalsreglerade drivenheter och frekvensomformardrivenheter från alla välkända tillverkare. Alla pumpmodeller kan förses med alla slags drivenheter.

Bottenram B med kuggväxelmotor

Line drawing of a SEEPEX baseplate for B geared pumps

Tillbehör

Torrgångsskyddet ökar pumpens livslängd – med en temperaturgivare i statorn kontrolleras temperaturskillnaden mellan rotor och stator och jämförs med den i TSE-systemet inställda högsta tillåtna temperaturskillnaden. Om högsta tillåtna temperaturskillnad överskrids, slår systemet från pumpen och utlöser ett larm.

SEEPEX torrgångsskydd övervakar statortemperaturen under drift och skyddar mot överdrivet slitage och förtida utslitning genom att slå från pumpen om temperaturgränsen överskrids.

SEEPEX dry running protection device

Hjälp mot slitage: med statorspänndonet kan en sliten stator efterspännas jämnt, så att ursprunglig kompression mellan rotor och stator återställs och pumpen åter arbetar med full märkkapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

En membranmanometer med öppen fläns för högviskösa media signalerar så fort trycket stiger över eller faller under inställda gränser.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningar

 • Enkelt underhåll
 • Kostnadseffektiv standardtätning
SEEPEX gland packing
Media att pumpa

med eller utan fasta partiklar, abrasiva

Tryckområde
–0,3 - +2 bar
–4,4 - +30 psi
 • Patrontätningsenhet
 • Enkel- eller dubbelverkande
 • Ej rotationsriktningsberoende Balanserad eller högtrycksbalanserad
SEEPEX Mechanical Seal Cartridge
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande, korrosiva, toxiska

Tryckområde
-1 - +25 bar
-14,5 - 363 psi
 • Utförande med elastomerbälgar, metallfjädrar eller fjädersatser
 • Ej rotationsriktningsberoende, balanserad/ej balanserad
 • Uttryckningsskydd
 • Livsmedelsgodkänd med FDA-material
 • Spolning finns som tillval
SEEPEX Single acting mechanical seal
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande

Tryckområde
–0,15 - +25 bar
–2,2 - +363 psi