Produkt BTH

Produkt BTH

I BTH-pumparna är många av fördelarna hos grupp T förenade. Pumparna har separatdriven, koncentriskt roterande öppen matarskruv, med maximal diameter och variabel stigning.

Tillbehör Axeltätningar

Transporterad Media

 • För högviskösa, halvfasta och skjuvningskänsliga produkter med benägenhet att bilda valv

Egenskaper

 • Kapacitet: 0,5 till 130 m³/h (2,2 till 572 USGPM)
 • Tryck: upp till 36 bar (525 psi)
 • Separatdriven, koncentriskt roterade öppen matarskruv med maximal diameter och konstant stigning
 • Separatreglering av matarskruvens varvtal
 • Matarskruv med konstant, maximal stigning
 • Rektangulär, öppen inmatningstratt med vertikala väggar och anpassbar längd

Fördelar

 • För nästan alla slags produkter, inklusive sådana med benägenhet att bilda valv (öppen frammatningsskruv)
 • Idealisk för skjuvningskänsliga produkter
 • Optimal fyllning av pumpelementen genom cylindrisk/konisk kompressionszon
 • Enkelt underhåll – kompressionshuset är demonterbart

Tillbehör

Med garanti: den rostfria stålhylsan skyddar manschetten mot mekaniska skador orsakade av större plast-, trä-, glas- eller metallfragment. SEEPEX garanterar 10.000 drifttimmar för drivknutar av utförande med manschettskydd.

SEEPEx universal joint protection

Torrgångsskyddet ökar pumpens livslängd – med en temperaturgivare i statorn kontrolleras temperaturskillnaden mellan rotor och stator och jämförs med den i TSE-systemet inställda högsta tillåtna temperaturskillnaden. Om högsta tillåtna temperaturskillnad överskrids, slår systemet från pumpen och utlöser ett larm.

SEEPEX torrgångsskydd övervakar statortemperaturen under drift och skyddar mot överdrivet slitage och förtida utslitning genom att slå från pumpen om temperaturgränsen överskrids.

SEEPEX dry running protection device

Hjälp mot slitage: med statorspänndonet kan en sliten stator efterspännas jämnt, så att ursprunglig kompression mellan rotor och stator återställs och pumpen åter arbetar med full märkkapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

En membranmanometer med öppen fläns för högviskösa media signalerar så fort trycket stiger över eller faller under inställda gränser.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Axeltätningar

 • Utförande med elastomerbälgar, metallfjädrar eller fjädersatser
 • Ej rotationsriktningsberoende, balanserad/ej balanserad
 • Uttryckningsskydd
 • Livsmedelsgodkänd med FDA-material
 • Spolning finns som tillval
SEEPEX Single acting mechanical seal
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande

Tryckområde
–0,15 - +25 bar
–2,2 - +363 psi