Smart Conveying Technology

SCT Smart Conveying Technology

I KORTHET

Smart Conveying Technology (SCT) innebär att underhållet går fort och medför minimal stilleståndstid samt att livscykelkostnaderna sjunker väsentligt. SCT-konstruktionen gör det möjligt att justera tätningszonen mellan rotor och stator utifrån tillämpning samt för att kompensera för slitage. Detta mer än fördubblar rotorns och statorns livslängd. SCT förkortar dessutom tiden för underhållsåtgärder på rotor och stator med upp till 85 %. SEEPEX-pumpar med SCT används framgångsrikt i praktiskt taget alla branscher och för alla tillämpningar och media. SEEPEX patenterade, innovativa 1-stegskonstruktion har fått en mängd utmärkelser och priser. Förutom den väl etablerade 1-stegskonstruktionen för tryck upp till 4 bar finns SCT i 2-stegsutförande för tryck upp till 8 bar.

vyer
Egenskaper och Fördelar
 • Snabbt underhåll och enkel hantering vid demontering och återmontering
 • Upp till 200 % längre livslängd för rotor och stator tack vare inbyggd efterspänningsanordning
 • Upp till 85 % förkortning av underhållstiden
 • Hög produktivitet tack vare korta stillestånd vid underhåll och väsentligt lägre livscykelkostnader
 • Smart Seal Housing möjliggör snabbt underhåll av mekaniska axeltätningar och sparar därmed ännu mer tid vid underhållsarbetet (finns som tillval)
 • Enkelt underhåll: tack vare den tvådelade Smart Stator och Smart Rotors snabbkoppling som låter drivknuten sitta kvar behöver rörledningarna inte demonteras
 • Serviceåtgärderna kräver mindre golvyta, eftersom det inte behövs något utrymme för statordemontering
 • Miljövänlig: elastomer- respektive stålkomponenter kan avfallshanteras och återvinnas separat.
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
Smart Conveying Technology
 • Justeringssegment

  för justering av statorspänningen och för efterspänning av statorn.

 • Smart Stator

  bestående av 2 statorhalvor, vilket underlättar montering och demontering.

 • Smart Rotor

  med löstagbar anslutning för snabb montering och demontering. 

 • Segmenthållare

  för positionering av statorhalvorna och justering av segmenten.

 • Smart Seal Housing

  enables faster maintenance of mechanical seals