AutoAdjust

SCT AutoAdjust

Allt en fråga om inställning

Smart Conveying Technology AutoAdjust (SCT AutoAdjust) är en pump med ett statorfäste som kan ställas in automatiserat, hydrauliskt och mycket exakt med en knapptryckning. För en konstant effekt och hög produktivitet. Kan ställas in direkt från kontrollrummet eller lokalt på plats via SEEPEX Pump Monitor. Man slipper ta sig till pumpen och arbetsvardagen förenklas. Spänningen av statorn ger en avsevärt längre livslängd för pumpen, sänker livscykelkostnaderna och minskar behovet av reservdelar. Vid en övervakning 24 timmar om dygnet garanteras en optimal pumpprocess. SCT AutoAdjust är oumbärlig för kritiska användningar som kräver en hög driftsäkerhet och prestanda, samt absolut pålitlighet. Kan användas i princip i alla branscher och tillämpningar och för nästan alla pumpmedier.

Nyckeldata vyer
Nyckeldata
flöde
2,3 m³/h - 54 m³/h
10,1 USGPM - 238 USGPM
tryck
upp till 8 bar
120 psi
Egenskaper och Fördelar
  • Man slipper ta sig till svåråtkomliga ställen på anläggningen eller åka till pumpar långt borta för att göra manuella anpassningar.
  • Man kommer enkelt åt svåråtkomliga pumpinstallationer via fjärråtkomst.
  • Minskade underhållsinsatser, lägre slitage, lägre reservdelskostnader och en tydligt längre livslängd för pumpen genom den enkla automatiserade styrningen och en mer frekvent och tidig anpassning av statorfästet.
  • Exakt inställning av den optimala driftstatusen för att reagera snabbt och enkelt på föränderliga processvillkor och säkra ett optimalt processresultat.
  • Oplanerade driftstopp hör till det förgångna. Man ser alltid tydligt vilken status pumpen har. Resultatet av efterjusteringen framgår direkt av pumpens prestanda och slitagereserven kan läsas av i de överordnade systemen.
  • Samtliga underhållsarbeten kan utföras på minsta möjliga plats: Tack vare beprövade Smart Conveying Technology behöver nämligen inte rörledningar demonteras, inte heller behövs det något extra platsbehov för att demontera statorn.
  • Man har alltid och överallt uppsikt över anläggningen. Missade förändringar eller problem hör till det förgångna tack vare övervakning av drifts- och pumpstatusen i styrsystemet, på Pump Monitor eller som tillval med SEEPEX Connected Services.
AutoAdjust
AutoAdjust