Produkt BE

Produkt BE

BE-pumparna finns i fyra olika utföranden för att underlätta anpassning efter tillämpning.

Tillbehör Axeltätningar

Transporterad Media

 • För tömning av bassänger, sumpar, tankar, gropar och behållare av alla slag

Egenskaper

 • Kapacitet: 30 l/h till 300 m³/h (0,132 till 1320 USGPM)
 • Tryck: upp till 12 bar (175 psi), utförande för högre tryck på begäran
 • 4 semi-dränkbara utföranden: kranupphängd, väggmonterad, fästplatta med utloppsfläns upptill, fästplatta med utloppsfläns nedtill
 • Gastät fästplatta ingår

Fördelar

 • Nedsänkningsdjup kan anpassas efter de aktuella driftförhållandena
 • Kan installeras i slutna system (uppfyller gällande miljöregelverk)
 • Enkelt underhåll genom insticksaxelkoppling mellan rotor och drivenhet

Tillbehör

Med garanti: den rostfria stålhylsan skyddar manschetten mot mekaniska skador orsakade av större plast-, trä-, glas- eller metallfragment. SEEPEX garanterar 10.000 drifttimmar för drivknutar av utförande med manschettskydd.

SEEPEx universal joint protection

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Axeltätningar

 • Dubbelverkande tätning
 • Utförande med elastomerbälgar, metallfjädrar eller fjädersatser
 • Ej rotationsriktningsberoende Ej balanserad
 • Uttryckningsskydd
SEEPEX double acting mechanical seal
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande, korrosiva, toxiska

Tryckområde
–14,5 - +363 psi
-
 • Patrontätningsenhet
 • Enkel- eller dubbelverkande
 • Ej rotationsriktningsberoende Balanserad eller högtrycksbalanserad
SEEPEX Mechanical Seal Cartridge
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande, korrosiva, toxiska

Tryckområde
-1 - +25 bar
–14,5 - 363 psi
 • Utförande med elastomerbälgar, metallfjädrar eller fjädersatser
 • Ej rotationsriktningsberoende, balanserad/ej balanserad
 • Uttryckningsskydd
 • Livsmedelsgodkänd med FDA-material
 • Spolning finns som tillval
SEEPEX Single acting mechanical seal
Media att pumpa

låg- och högviskösa, med eller utan fasta partiklar, abrasiva, kristalliserande

Tryckområde
–0,15 - +25 bar
–2,2 - +363 psi