Smart Air Injection

Mångsidig användning

Smart Air Injection är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning som kan användas mångsidigt. Den här energieffektiva kombinationen av excenterskruvpump och tryckluftmatning leder till en låg trycknivå i pumpledningen – optimalt för en lång livslängd och lägre investerings- och driftskostnader.

Smart Air Injection klarar utan problem av långa transportvägar på upp till 1 000 meter, övervinner flexibelt riktningsändringar och höjdskillnader. Kombinationen med vår Easy Maintenance Solution ”Smart Conveying Techology” gör att det enkelt går att byta ut rotor och stator också där det finns lite plats.

Reningsverk

Långdistans för avloppsslam

På miljöområdet kan avloppsslam transporteras upp till 1 000 meter med hjälp av tryckluftsinjektion och extra injektion av glidmedel. Det går då att transportera slam bekvämt och med särskilt låg friktion och därmed energieffektivt.

Bryggerier och destillerier

Impuls för pilsner och sädesbrännvin

Inom livsmedelsindustrin används Smart Air Injection i bryggerier och destillerier för matning av humle- och maltdrav med hjälp av kontrollerade tryckluftsimpulser.