Smart Air Injection

SAI Smart Air Injection

För långdistans

Smart Air Injection är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning, som kan användas mångsidigt. Den här innovativa kombinationen av excenterskruvpump och tryckluftmatning leder till en låg trycknivå i pumpledningen – optimalt för en lång livslängd och lägre driftskostnader. På miljöområdet kan avloppsslam transporteras upp till 1 000 meter med hjälp av tryckluft och injektering. Inom livsmedelsindustrin används SAI i bryggerier och destillerier för matning av humle- och maltkorn med hjälp av kontrollerade tryckluftsimpulser.

Nyckeldata vyer
Nyckeldata
flöde
0,5 m³/h - 25 m³/h
2,2 USGPM - 110 USGPM
tryck
upp till 4 bar
60 psi
Egenskaper och Fördelar
 • Sänker tryckluftförbrukningen med upp till 90 % och den optimering av driftskostnaderna som uppstår till följd av detta genom lägre energiförbrukning
 • Lång livslängd
 • Låga investeringskostnader på grund av billigare rör och rördelar med låg tryckstabilitet (PN 10)
 • Easy Maintenance Concept: Underhåll-på-Plats möjligt – Smart Conveying Technology för byte av rotor/stator med litet platsbehov
 • För långa transportvägar på upp till 1 000 meter
 • Riktningsbyten och höjdskillnader övervinns på ett flexibelt sätt
 • Styrning och övervakning av alla funktioner via SAI-controllern
 • Enkel integrering i alla automatiserings- och styrsystem
 • Slutet system med integrerad rengöringsfunktion
Smart Air Injection
Smart Air Injection
Smart Air Injection
 • Smart Conveying Technology

  För snabbt utbyte av rotor och stator. 

 • Kompressionshus

  Säkerställer optimal matning av media.

 • Förlängningstratt

  Ansluten till avvattningsmaskin med integrerad fyllnadsnivåsensor och pumpvarvtal.

 • Styrintelligens

  Frekvensomriktare med integrerad PLC.

 • BTHE Pump

  Rektangulärt inloppshus med vertikala väggar och roterande hålskruv garanterar utmärkt uttömning och optimerad tillsats av viskös slam.

 • Gränsskiktsinjektering

  För att minska friktionsförlusterna i rörledningen.

 • Injektor

  Anslutning för injektion av smörjmedel och tryckluft.

 • Isoleringsventiler

 • Lufttank

  För lagring och frigöring av tryckluft från kompressorn uppströms.