Smart Air Injection

SAI Smart Air Injection

För långdistans

Smart Air Injection är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning, som anpassas individuellt till kundens krav och respektive pumpmedium. Den utvecklades till att börja med för att användas inom miljösektorn och används särskilt för att transportera avvattnat slam med en torrsubstans på 20 till 40 %, detta inom både termisk beredning, återvinning och inom lantbruket. Avloppsslam kan transporteras upp till 1.000 meter med hjälp av tryckluft och glidmedelsinjektioner. Den här innovativa kombinationen leder till en låg trycknivå i pumpledningen – optimalt för en lång livslängd och låga driftskostnader.

Nyckeldata vyer
Nyckeldata
flöde
0,5 m³/h - 15 m³/h
tryck
upp till 4 bar
Egenskaper och Fördelar
 • Easy Maintenance Concept: Maintenance-in-Place möjligt - Smart Conveying Technology för byte av rotor/stator med litet platsbehov
 • Låg energiförbrukning genom låg trycknivå
 • Styrning och övervakning av alla funktioner via SAI Controller
 • Riktningsbyten och höjdskillnader övervinns
 • Låga investerings- och driftskostnader
 • Hög livslängd genom låg trycknivå
 • Enkel integrering i alla automatiserings- och styrsystem
 • Slutet system
Smart Air Injection
Smart Air Injection
Smart Air Injection
 • Smart Conveying Technology

  För snabbt utbyte av rotor och stator. 

 • Kompressionshus

  Säkerställer optimal matning av media.

 • Förlängningstratt

  Ansluten till avvattningsmaskin med integrerad fyllnadsnivåsensor och pumpvarvtal.

 • Styrintelligens

  Frekvensomriktare med integrerad PLC.

 • BTHE Pump

  Rektangulärt inloppshus med vertikala väggar och roterande hålskruv garanterar utmärkt uttömning och optimerad tillsats av viskös slam.

 • Gränsskiktsinjektering

  För att minska friktionsförlusterna i rörledningen.

 • Injektor

  Anslutning för injektion av smörjmedel och tryckluft.

 • Isoleringsventiler

 • Lufttank

  För lagring och frigöring av tryckluft från kompressorn uppströms.