Smart Air Injection

Impuls för pilsner och sädesbrännvin

Smart Air Injection är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning som kan användas mångsidigt. Den här energieffektiva kombinationen av excenterskruvpump och tryckluftmatning leder till en låg trycknivå i pumpledningen – optimalt för en lång livslängd och lägre investerings- och driftskostnader.

Inom livsmedelsindustrin används Smart Air Injection i bryggerier och destillerier för matning av humle- och maltdrav med hjälp av kontrollerade tryckluftsimpulser.

Fördelar och funktioner

Energieffektiv

Upp till 75% energibesparing tack vare tryckluftsförbrukning som minskar med upp till 90% jämfört med konventionella transportlösningar.

Ökad processeffektivitet

Minskade utstötningsintervaller (upp till 60%) på grund av hög flexibilitet och effektivitet med varierande grader av fukt i det använda kornet.

Ökad livslängd

Lägre känslighet för slitage på rörledningarna på grund av pneumatisk transport vid låg hastighet leder till kostnadsbesparingar för underhåll och reservdelar.

Maintain in Place

Easy Maintenance Concept: Maintenance-in-Place möjligt – Smart Conveying Technology för rotor-/statorbyte med litet platsbehov på mindre än en timme.

För långa avstånd och höjdskillnader

Långa transportvägar på upp till 1 000 meter och riktningsändringar och höjdskillnader övervinns flexibelt.

Enkel styrning

Styrning och övervakning av alla funktioner via SAI-controllern plus enkel integrering i alla automatiserings- och styrsystem.

 • Smart Conveying Technology

  För snabbt utbyte av rotor och stator.

 • KOMPRESSIONSHUS

  Säkerställer optimal matning av media.

 • FÖRLÄNGNINGSTRATT

  Ansluten till avvattningsmaskin med integrerad fyllnadsnivåsensor och pumpvarvtal.

 • STYRINTELLIGENS

  Frekvensomriktare med integrerad PLC.

 • Pump med öppen inmatningstratt

  För en optimal matning av mediet i tratten.

 • Injektor

  Anslutningar för tryckluftsinjektion

 • LUFTTANK

  För lagring och frigöring av tryckluft från kompressorn uppströms.

Nedladdningar

Smart Air Injection är en energieffektiv systemlösning från SEEPEX med vilken humle och maltkorn med en fukthalt mellan 60 - 85% kan transporteras över långa sträckor upp till 1000 m. Tekniken kombinerar de innovativa egenskaperna hos framåtskridande kavitetspumpar med tryckluftassisterad tät fastransport. Information: på engelska

pdf

Smart Air Injection sänker driftskostnaderna för ett sydtyskt bryggeri med mer än 11 ​​000 € / år. Information: på engelska

pdf

Webinar

I vårt halvtimmes webbinarium visar vi de många fördelarna med den intelligenta SAI-systemlösningen vid matning av malt- och humledrav i bryggerier och destillerier. Vår Global Product Manager SAI, dr.-ing. Stephan Mottyll, beskriver det energieffektiva SAI-matningskonceptet som det går att spara upp till 75 % av driftskostnaderna med. Han går även in på användnings- och funktionsområdena och kommenterar den enorma besparingspotentialen med pneumatisk tryckluftmatning jämfört med konventionella matningsmetoder med hjälp av många referenser från praktiken. Det lönar sig att titta.