SEEPEX Smart Air Injection SAI with red logo

Smart Air Injection

Långdistans för avloppsslam

Smart Air Injection är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning som kan användas mångsidigt. Den här energieffektiva kombinationen av excenterskruvpump och tryckluftmatning leder till en låg trycknivå i pumpledningen – optimalt för en lång livslängd och lägre investerings- och driftskostnader.

På miljöområdet kan avloppsslam transporteras upp till 1 000 meter med hjälp av tryckluftsinjektion och extra injektion av glidmedel. Det går då att transportera slam bekvämt och med särskilt låg friktion och därmed energieffektivt.

Fördelar och funktioner

Energieffektiv

Energiförbrukningen minskade med upp till 72% jämfört med konventionella transportmetoder.

Låga investeringskostnader

Lång livslängd och låga investeringskostnader genom billiga rör och rördelar med låg tryckstabilitet (PN 10).

Maintain in Place

Easy Maintenance Concept: Maintenance-in-Place möjligt – Smart Conveying Technology för rotor-/statorbyte med litet platsbehov på mindre än en timme.

För långa avstånd och höjdskillnader

Långa transportvägar på upp till 1 000 meter och riktningsändringar och höjdskillnader övervinns flexibelt.

Krav på lågt tryck

Ökad komponentlivstid och upp till 88% besparing i underhållskostnader på grund av extremt reducerat urladdningstryck på endast 2-4 bar.

Enkel styrning

Styrning och övervakning av alla funktioner via SAI-controllern plus enkel integrering i alla automatiserings- och styrsystem.

Luktfri

Slutet system med integrerad rengöringsfunktion.

SEEPEX Smart Air Inject SAI 15 degree angled view
SEEPEX smart air injection SAI side view
 • KOMPRESSIONSHUS

  Säkerställer optimal matning av media.

 • FÖRLÄNGNINGSTRATT

  Ansluten till avvattningsmaskin med integrerad fyllnadsnivåsensor och pumpvarvtal.

 • STYRINTELLIGENS

  Frekvensomriktare med integrerad PLC.

 • BTHE PUMP

  Rektangulärt inloppshus med vertikala väggar och roterande hålskruv garanterar utmärkt uttömning och optimerad tillsats av viskös slam.

 • GRÄNSSKIKTSINJEKTERING

  För att minska friktionsförlusterna i rörledningen.

 • Injektor

  Anslutning för injektion av smörjmedel och tryckluft.

 • ISOLERINGSVENTILER

 • LUFTTANK

  För lagring och frigöring av tryckluft från kompressorn uppströms.

Nedladdningar

Over long distances, smart air injection brochure

Smart Air Injection är en skräddarsydd systemlösning från SEEPEX som kan transportera slam med en torrsubstanshalt på 15 till 40% över långa sträckor upp till 1000 m. Tekniken kombinerar de innovativa egenskaperna hos framåtskridande kavitetspumpar med tryckluftassisterad tät fastransport. Information: Case study på engelska

pdf

Webinar

I vårt halvtimmes webbinarium visar vi de många fördelarna med den intelligenta SAI-systemlösningen vid matning av avvattnat slam i reningsverk. Vår Global Product Manager SAI, dr.-ing. Stephan Mottyll, beskriver det energieffektiva SAI-matningskonceptet som det går att spara upp till 80 % av driftskostnaderna med. Han går även in på användnings- och funktionsområdena och kommenterar den enorma besparingspotentialen med pneumatisk tryckluftmatning jämfört med konventionella matningsmetoder med hjälp av många referenser från praktiken. Det lönar sig att titta.