Styrsystem

CO Styrsystem

ALLT UNDER KONTROLL

SEEPEX styrsystem möjliggör individuell anpassning av pumplösningen efter kundens processer. Standardfunktioner används för att skydda pumpen och säkerställa hög driftsäkerhet. Vi är din expertleverantör av såväl standardsystem som kundanpassade system och hjälper dig hela vägen från utveckling till installation och driftsättning.

Produkt
Egenskaper och Fördelar
 • Standardiserade styr- och elektronikfunktioner
 • Nätverkskompatibla kompakta styrsystem
 • Utveckling av kundspecifika lösningar
 • Enkel integration i kundens befintliga DCS- eller SCADA-system
 • Kundspecifik lösning: Vi kan utveckla ett SEEPEX-styrsystem för din unika tillämpning. Välkommen att kontakta oss – vi tar gärna fram en offert på ett styrsystem perfekt anpassat till din medietransportprocess.
Styrsystem
 • Smart Conveying Technology

  För snabbt utbyte av rotor och stator.

 • KOMPRESSIONSHUS

  Säkerställer optimal matning av media.

 • FÖRLÄNGNINGSTRATT

  Ansluten till avvattningsmaskin med integrerad fyllnadsnivåsensor och pumpvarvtal.

 • STYRINTELLIGENS

  Frekvensomriktare med integrerad PLC.

 • Pump med öppen inmatningstratt

  För en optimal matning av mediet i tratten.

 • Injektor

  Anslutningar för tryckluftsinjektion

 • LUFTTANK

  För lagring och frigöring av tryckluft från kompressorn uppströms.

Områden

SLCO
 • Sterilisering av avloppsslam och vidarebehandling av avvattnat slam till gödning eller till deponisäkert material.
 • Steriliserar och stabiliserar slam
 • Kalktillsättning med reglerad dosering anpassad efter mängden slam och dess behov av efterbehandling
 • Optimal inblandning av kalciumhydroxid eller kalciumoxid tack vare direktregleringen av slamnivån vid SEEPEX-pumpens paddelaxel, med torrgångsskydd (TSE) och dynamisk temperaturövervakning
LVCL
 • Konstanthållning av nivåer och flöden i inmatningstrattar eller bufferttankar
 • Integrerade skydds- och styrfunktioner
 • Kompakt PLC med integrerad display- och manöverenhet. Inbyggt PID-gränssnitt för reglering av pumpvarvtal och produktnivåer i inmatningstratt eller bufferttank
 • Processanalysresultat skickas som textmeddelanden
FPPU
 • Filterpresstyrning, tryckåterkopplad reglering av förfyllningspump och högtryckspump
 • Mängdåterkopplad reglering av polymerpump
 • Flödesåterkopplad reglering av polymerpump
 • Statortemperaturövervakning (torrgångsskydd TSE)
SAI Controller
 • För styrning av avloppsslammatning över upp till 1 000 meter (Smart Air Injection)
 • Reglering av matningskapaciteterna för de anslutna pumparna
 • Styrning av tryckluftsinjektionen för att utlösa den pneumatiska matningen av tät fas
 • Övervakning av säkerhetsfunktioner: Övertrycks- och torrkörningsskydd
 • Visualiseringar och övervakning av SAI-processen (t.ex. trycklufts- och glidmedelsförbrukning)
 • Feldiagnostik
 • Gränssnitt till det överordnade kontrollsystemet