FPPU

Filterpressbeskickning
Vid fyllning av filterpressar stiger trycket i takt med att lager av fasta partiklar ackumuleras på filtermaterialet. Om trycket stiger för fort, kan de fasta partiklarna kompakteras i förtid. Det leder till ojämn eller ofullständig filtrering och långa filtreringstider. Avvattningen påverkas också negativt. För tidig kompaktering av de fasta partiklarna kan förhindras genom reglering av beskickningshastigheten utifrån inloppstrycket.

Förhållandet mellan beskickningshastighet och tryck kan ställas in med reglersystemet SEEPEX “FPPU”, för att säkerställa att avvattningsprocesserna anpassas korrekt till de olika slamtyperna. I denna väl beprövade fyllningsprocess används filtertrycket som processparameter för styrning av den hastighet varmed filterpressen beskickas.
Version FPPU
PLC med integrerad LCD. Möjlighet att med hjälp av utbyggnadsmoduler uppgradera till samtidig styrning av upp till 4 filterpressar. ”Bussanslutning” till befintligt styrsystem är integrerad i programvaran. Systemet tillåter upp till 20 individuella, användarspecifika beskickningskarakteristikor.

Version LC-FPPU
Upp till 3 frekvensomformare kan nätverksanslutas och programmeras via CAN-buss. Systemet är avsett för 9 individuella, användarspecifika beskickningskarakteristikor.

Applikation

 • Filterpresstyrning, tryckåterkopplad reglering av förfyllningspump och högtryckspump

Egenskaper

 • Mängdåterkopplad reglering av polymerpump
 • Flödesåterkopplad reglering av polymerpump
 • Statortemperaturövervakning (torrgångsskydd TSE)
 • Övertrycksskydd för rörledning
 • Finns i två versioner: FPPU och LC-FPPU

Tekniska data

Version FPPU

 • PLC med integrerad display och manöverpanel
 • LCD: 5,7 tum, s/v, flerspråkig
 • Mått: 220 x 205 x 111 mm (H x B x D)
 • Kapslingsklass: framsida IP65 (NEMA 4)
 • Försörjningsspänning 24 VDC, effektförbrukning 20 W


Version LC-FPPU

 • Display och manöverpanel: 4-radig LCD, flerspråkig
 • Panelens mått: 180 x 145 x 35 mm (H x B x D)
 • Styrenhetens mått: 120 x 78 x 75 mm (H x B x D)
 • Kapslingsklass: framsida IP65 (NEMA 4)
 • Försörjningsspänning 24 VDC, effektförbrukning 20 W