LVCL

Nivåreglering
SEEPEX nivåreglersystem LVCL används i många olika pump- och transportsystem. Fyllningsnivåer kan mätas med ultraljud eller lastceller såväl som med ett flertal andra metoder. Nivåreglersystemet flödesreglerar pumpen optimalt utifrån kundens processförutsättningar. Detta medför minskat pumpslitage, lägre energiåtgång, lägre systemtryck och gör driften mer stabil och förutsägbar.

Applikation

Konstanthållning av nivåer och flöden i inmatningstrattar eller bufferttankar

Egenskaper

 • Integrerade skydds- och styrfunktioner
 • Kompakt PLC med integrerad display- och manöverenhet. Inbyggt PID-gränssnitt för reglering av pumpvarvtal och produktnivåer i inmatningstratt eller bufferttank
 • Processanalysresultat skickas som textmeddelanden
 • Optimerat process- och pumpskydd
 • Sänkta livscykelkostnader för hela processen

Tekniska data

 • Nätverkskompatibel display och manöverpanel: 4-radig LCD med integrerad processor
 • 300 kB SRAM, 1024 kB FlashPROM
 • Kapslingsklass: framsida IP65 (NEMA 4)
 • Försörjningsspänning: 24 VDC
 • Utvändiga mått: 153 x 120 x 46,1 mm (B x H x D)
 • Flerspråkig display