SLCO

Slambehandling
SEEPEX styrsystem SLCO är en lösning utvecklad för att behandla avloppsslam genom att bearbeta och transportera avvattnat slam från centrifuger eller bandfilterpressar. Avvattnat slam förs direkt ner i BTI-pumpens öppna inmatningstratt. Samtidigt tillsätts kalk i inmatningstratten, med en volymstyrd matarskruv, och blandas med hjälp av valvbrytarens integrerade paddelaxlar. Flerstegspumpen för sedan det behandlade slammet till en lagrings- eller komposteringsanläggning, eller till vidare transport.
För att hela systemet ska fungera effektivt och störningsfritt måste processparametrarna kontinuerligt övervakas och regleras. Larm- och felmeddelanden måste kvitteras och utvärderas. SEEPEX reglersystem SLCO ombesörjer detta med en PLC med integrerad visning.

Applikation

 • Sterilisering av avloppsslam och vidarebehandling av avvattnat slam till gödning eller till deponisäkert material.

Egenskaper

 • Steriliserar och stabiliserar slam
 • Kalktillsättning med reglerad dosering anpassad efter mängden slam och dess behov av efterbehandling
 • Optimal inblandning av kalciumhydroxid eller kalciumoxid tack vare direktregleringen av slamnivån vid SEEPEX-pumpens paddelaxel, med torrgångsskydd (TSE) och dynamisk temperaturövervakning
 • Övervakning av slamtemperaturen för att styra exoterma reaktioner
 • Gränsskiktsinjektering baserad på systemtryck, för att minska tryckförluster i långa ledningar, kan fås som tillval
 • Lägre förbrukning av kalk och andra tillsatser

Tekniska data

 • PLC med integrerad TFT-display
 • 24 VDC maximalt 20 W
 • TFT-display: 3,5 tum, 320 x 240 pixel, 262144 färger
 • Flerspråkig display
 • 30-knappars knappsats
 • Kapslingsklass: framsida IP65 (NEMA 4)
 • Utvändiga mått: 145 x 203 x 55 mm (H x B x D)
 • Flera olika bussystem finns